CAES

Parc del Foix

Navegació

Opineu sobre el Parc del Foix / Opine sobre el parque / Your feedback on the park

La vostra opinió ens ajuda a millorar / Su opinión nos ayuda a mejorar / Your feedback helps us to improve

Trieu una opció
Trieu una opció
Trieu una opció
Trieu una opció

El parc té diversos equipaments i serveis / El parque dispone de diversos equipamientos y servicios / The park has several facilities and services.

Si voleu rebre informació sobre les activitats del parc, escriviu la vostra adreça electrónica / Si quiere recibir información sobre las actividades del parque, escriba su correo electrónico / If you would like to receive information about activities in the park, please give us your email address

Text per identificar Refresca CAPTCHA

Protecció de dades

Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.