L'informatiu
 
Número #51 / 24 de gener del 2017
Twitter Facebook Youtube Instagram

Destacat

S'han aprovat les bases de les subvencions del 2017 de la Xarxa de Parcs Naturals

Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 16 de gener ha publicat les bases especifiques i la convocatòria de concessió de subvencions, corresponents a l'exercici 2017, mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de fomentar les activitats d'explotacions forestals, empreses agrícoles i ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l'àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Subvencions 2017 per als centres educatius que vulguin fer estades als equipaments pedagògics de la XPN

Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dilluns 16 de gener ha publicat les bases específiques i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que vulguin utilitzar els equipaments d’educació ambiental existents a la Xarxa de Parcs Naturals, que gestiona la Diputació de Barcelona, per a fer-hi estades ambientals durant l'any 2017.

Nou catàleg col·lectiu dels centres de documentació dels parcs

Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals

Aquest gener del 2017, els centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals estan d’enhorabona: s’ha posat en funcionament un nou catàleg conjunt que es pot consultar en línia.

Anar a dalt

Xarxa de Parcs Naturals

Cartell. Autor: Gencat

Cartell. Autor: Gencat

1r premi. Autor: Víctor Hermida

1r premi. Autor: Víctor Hermida

Montseny

Sessió de Viladrau. Autor: Joan Valera

Sessió de Viladrau. Autor: Joan Valera

Carretera de les Illes a Sant Marçal. Autor: Diba

Carretera de les Illes a Sant Marçal. Autor: Diba

Anar a dalt

Collserola

Bassa actual on es farà la nova. Autor: CPNSC

Bassa actual on es farà la nova. Autor: CPNSC

DEA instal·lat al Centre d'Informació del Parc. Autor: CPNSC

DEA instal·lat al Centre d'Informació del Parc. Autor: CPNSC

Butlletí núm. 114. Autor: CPNSC

Butlletí núm. 114. Autor: CPNSC

Anar a dalt

Montesquiu

Portada del programa. Autor: XPN

Portada del programa. Autor: XPN

Anar a dalt

Guilleries

Centre d'Informació. Autor: Ajuntament de Sant Julià V.

Centre d'Informació. Autor: Ajuntament de Sant Julià V.

Anar a dalt

Marina

Detall del cartell. Autor: XPN

Detall del cartell. Autor: XPN

Anar a dalt

Litoral

Arbre afectat. Autor: XPN

Arbre afectat. Autor: XPN

Anar a dalt

Garraf

App del Parc del Garraf. Autor: XPN

App del Parc del Garraf. Autor: XPN

Treballs forestals. Autor: Diba

Treballs forestals. Autor: Diba

Anar a dalt

Parc Agrari

Programa d'activitats. Autor: XBM

Programa d'activitats. Autor: XBM

Calendari llunes 2017. Autor: XPN

Calendari llunes 2017. Autor: XPN

Anar a dalt

Parc Fluvial

Senyalització. Autor: Parc Fluvial

Senyalització. Autor: Parc Fluvial

 

Subscripció: alta / baixa

Diputació de Barcelona

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelonaxarxaparcs@diba.cat

Twitter Facebook Youtube Instagram