caes

Garraf Els treballs han suposat una inversió de gairebé 28.000 euros

Millora ambiental i paisatgística a l'Espai Natural dels Colls i Miralpeix a Costa del Garraf

23/01/2017

Dins el conveni de col·laboració per a la conservació dels espais naturals, la Diputació de Barcelona i l’Obra Social 'la Caixa' estan portant a terme un projecte de millora ambiental i paisatgístic a l'Espai Natural dels Colls i Miralpeix a Costa del Garraf. L’objectiu estratègic és la valorització de l’entorn natural per al gaudi dels visitants, ja que és un espai que s’utilitza molt per a la pràctica de l’esport i passejades, i també per al manteniment de les espècies tant de flora com de fauna que hi habiten.

L'Espai Natural dels Colls i Miralpeix es gestiona des del Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf, format pels municipis de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles, el Consell Comarcal del Garraf i la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de protegir els espais singulars d’aquest sector de la costa i del litoral, inclosos dins la Xarxa Natura 2000.

L’any 2007, el Consorci va aprovar un pla marc que recollia l’ordenació i les principals línies d’actuació, entre les que es proposava la reducció del risc d’incendi forestal i l’ordenació dels usos, amb la finalitat última de millorar els valors naturals i paisatgístics de l’espai per al benestar dels ciutadans.

Aquestes línies d’actuació prioritària han marcat els objectius i els treballs de millora amb la redacció d’un projecte executiu destinat a treballs forestals i agrícoles, que es desenvolupa en el marc del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” per al desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals de la província de Barcelona.

En concret, s’estan realitzant dos tipus d’actuacions: treballs de millora forestal i treballs de recuperació de conreus.

Els treballs de millora forestal consisteixen en la realització d’una aclarida en pinedes de pi blanc per tal de disminuir el nombre de pins ja que presenten una densitat elevada, i potenciar un bosc més madur i resistent a possibles adversitats, com ara incendis, sequeres o malalties.

Alhora, també es potenciaran les oliveres, les alzines i altres espècies secundàries, i s’eliminaran espècies introduïdes no autòctones com els xiprers plantats antigament en zona forestal. Està previst que amb l’aclarida s’extreguin 220 m3 de fusta que es destinarà a estella per a biomassa forestal.

Pel que fa a la recuperació de conreus, els treballs se centren en la millora dels garrofers i la creació d’espais oberts, per tal d’evitar que aquests evolucionin cap a matollars i zones boscoses a causa de l’abandonament del seu ús agrícola per l’escàs rendiment econòmic.

Aquests espais oberts són molt interessants per al manteniment de les espècies tant de flora com de fauna que s’hi associen, com diferents orquídies i altra flora singular, i de diferents ocells i papallones lligats a aquests ambients. Al mateix temps, els espais oberts tenen un gran valor paisatgístic, un elevat interès per a la prevenció d’incendis i constitueixen uns indrets de gran importància per al lleure i el benestar de les persones.

La superfície total en què s’actua és de 13,67 hectàrees. La inversió econòmica ha estat de 27.922,42 euros, i en els treballs hi participen dues empreses, una de les quals és Passar Via. Empresa d’inserció, en la qual, per a aquest projecte, hi treballen quatre persones en risc d'exclusió social.

Per a més informació, podeu veure el vídeo següent. Igualment, compartim la notícia apareguda a Maricel TV

 

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, hàbitats, fauna, Paisatge, flora, Garraf, Biodiversitat, Gestió del medi, Notícies d'arreu, Prevenció incendis, Diputació de Barcelona, general,