Casanova del Castell - Montesquiu

<a href="/web/multimedia"> Home </a>

Antiga masia i jardins interiors

La Casanova del Castell és un restaurant del parc obert al públic en general. Disposa d'amplis espais exteriors enjardinats, aparcament i menjador per a grups.