El Centre de Recursos del Castell de Montesquiu - Montesquiu

<a href="/web/multimedia"> Home </a>

Jardins interiors i façana principal

La façana principal és fruit de diverses modificacions i ampliacions que ha sofert el castell al llarg de la seva història. Els jardins interiors, com la resta de jardins del castell, es van realitzar en l'última ampliació duta a terme durant la segona dè