CAESEN

Parc d'Olèrdola

Navegació

XXV Concurs de fotografia


Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix


La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix convida els amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos.

El programa Viu el parc us convida a presentar les vostres fotografies al XXV Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:

 1. Tema. S'estableixen dues modalitats temàtiques:
  • Qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d'Olèrdola i del Parc del Foix.
  • Qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc que se celebrarà el diumenge 3 de novembre al castell d'Olèrdola.
 2. Concursants. El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.
 3. Obres. S'hi podran presentar fins a un mà­xim de tres fotografies en cadascuna de les modalitats.
 4. Procediment. Qualsevol procediment, tant en blanc i negre com en color. Les fotografies han de ser sobre paper fotogràfic.
 5. Format. El format de les fotografies és lliure, però han d'anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 cm i amb un gruix no superior a 2 mm.
 6. Jurat. Es designarà oportunament i serà format per tres persones de prestigi reconegut; hi actuarà com a secretari un membre del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
 7. Data límit d'admissió i lloc de presentació. Les obres es presentaran o s'enviaran dins d'un sobre, abans de les 20 h del dia 20 de novembre del 2019 a l'Ajuntament de Castelldefels, Regidoria de Cultura, pla­ça de l'Església, s/n. 08860 Castelldefels. En el sobre, hi haurà de dir: «XXV Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix, 2018» i al dors de cada fotografia presentada es farà constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l'adreça i els telèfons de l'autor i de l'entitat fotogràfica a la qual pertany, si és que en forma part d'alguna, i el correu electrònic.
 8. Veredicte i lliurament de premis. Es farà públic el divendres 29 de novembre del 2019, a les 20 hores, a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l'exposició.
 9. Premis. Per a la primera modalitat (qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d'Olèrdola i del Parc del Foix), s'estableixen els premis següents: un primer premi de 375 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 150 euros. Per a la segona modalitat (qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc), s'estableix un primer premi de 250 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi de 100 euros. Per tant, l'import total dels premis serà de 1.225 euros.
 10. Drets d’edició. L’organització tindrà dret a publicar i reproduir les obres premiades. Cap dret de reproducció de les imatges podrà ser transferit a tercers sense el previ consentiment de l’autor. En acabat, les còpies premiades quedaran arxivades a la Diputació de Barcelona. Les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans del final de novembre del 2020. Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l’organització.
 11. Drets d’imatge. Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que apareixen a les seves fotografies i de les possibles reclamacions.
 12. Respecte per l’entorn. Els participants actuaran de manera respectuosa i discreta, minimitzaran el seu impacte sobre el medi natural i sobre els seus habitants i contribuiran a restaurar les condicions de l’entorn. No s’acceptaran fotografies que el jurat consideri que hagin afectat la fauna o l’entorn natural de manera explícita.
 13. Acceptació de les bases. L’acceptació de les bases pressuposa l’acceptació de la incorporació de les dades personals a un fitxer, les quals només s’utilitzaran per fer difusió d’aquest concurs fotogràfic o d’altres organitzats per la Diputació de Barcelona (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal).

interest

Mapa del parc

Mapa d'olerdola