Concurs de Receptes de la RB Montseny 2019


El Concurs de Receptes de la Biosfera del Montseny és un concurs que pretén donar a conèixer les receptes tradicionals del Montseny, mantenint viva una part molt important de la nostra cultura i promovent alhora la producció i consum sostenibles d’aliments locals.

La participació és oberta a tota la població de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Les categories que concursen enguany són les següents: 

Primers plats, segons plats, postres, i begudes. 

Les persones que hi vulguin participar ho poden fer a qualsevol dels municipis de la reserva en què es convoqui el concurs, encara que no coincideixi amb el seu municipi de residència. Per poder fer-ho, s’hauran de posar en contacte amb l’ajuntament corresponent.

Municipis que participen en l’edició de 2019:

 • Seva: 13 d’octubre, a les 17 h, a Cal Pastor
 • Fogars de Montclús: 31 d’octubre, a les 19.45 h, local Jaume Collell, a la Costa del Montseny
 • Arbúcies: 2 novembre

 • Tagamanent: 9 de novembre
 • Riells i Viabrea: 10 de novembre
 • Campins: 16 de novembre, a les 17 h
 • Cànoves i Samalús: 30 de novembre
 • Montseny: 15 de desembre

La cuina tradicional d'una regió és l'expressió de segles de saviesa popular acumulada. És un coneixement heretat que es refereix a l'ús dels recursos alimentaris i als seus valors nutritius i gastronòmics. És un tret essencial de la identitat d'una societat i d'un territori, que ens arrela al territori i que dona forma al nostre paisatge. Desperta l'atenció i l'interès dels visitants, però alhora, es troba amenaçat per una multitud de factors alimentats per la globalització i que van des de la dietètica fins a les tendències o modes del consum, passant pels interessos de la indústria alimentària.

Les receptes participants s’inclouran en la futura edició d’un llibre digital de receptes tradicionals de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

 

Bases del IV Concurs de Receptes de la Biosfera
 1. Àmbit. El Concurs de Receptes de la Biosfera s’organitza dins de la Reserva de la Biosfera del Montseny i en el marc dels seus esforços per contribuir al desenvolupament sostenible a través de la protecció i la promoció del patrimoni natural i del patrimoni cultural immaterial.
 2. Objecte i finalitat dels premis. Els premis volen ser un reconeixement a aquelles persones que mantenen vius plats i begudes representatius del medi i de la cultura de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
 3. Modaliltats i criteris de valoració.
  1. S'estableixen quatre categories de premis: primers, segons, postres i begudes.
  2. Per cada categoria es premiaran les dues millors elaboracions.
  3. Es valoraran les receptes en funció de com reflecteixin millor la cuina tradicional, el caràcter del Montseny i els valors del desenvolupament sostenible. Concretament es valorarà si els ingredients contribueixen a la sostenibilitat, si els productes principals es produeixen dins de la Reserva de la Biosfera del Montseny i provenen (si s’escau) de varietats autòctones, si el plat o la beguda està relacionat amb elements del patrimoni cultural immaterial, amb costums populars o amb tradicions, i si els ingredients utilitzats i les proporcions són adients.
  4. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 4. Elegibilitat.
  1. Pot participar en el concurs qualsevol persona que resideixi dins del territori de la Reserva de la Biosfera del Montseny. La participació serà individual.
  2. Les persones menors de 18 anys hauran de presentar una autorització dels seus pares o de les seves mares.
  3. Cada participant pot presentar tantes receptes com vulgui.
 5. Termini, forma i lloc de presentació de les elaboracions.
  1. Per participar en el concurs cal inscriure's a l'Ajuntament per correu electrònic a l'adreça [CADA AJUNTAMENT LA DECIDEIX] o trucant al telèfon [CADA AJUNTAMENT EL DECIDEIX], abans del dia [FIXAR DATA LÍMIT].
  2. La persona participant ha de preparar a casa un plat o beguda casolà i fet principalment amb productes del Montseny i portar-lo a [LLOC, DIA I HORA A DETERMINAR PER CADA AJUNTAMENT]. De cada plat o beguda s'ha de portar una quantitat mínima equivalent a 4 racions [O LES QUE DETERMINI CADA AJUNTAMENT].
  3. El dia assenyalat en el punt anterior cal portar la recepta del plat o beguda. Una persona de l'organització recollirà les receptes i parlarà amb cada participant per a recollir la informació complementària.
  4. D'entre tots els plats i begudes presentats, un jurat format per [AFEGIR LA COMPOSICIÓ DEL JURAT] seleccionarà el millor de cada tipus: primer, segon, postres i beguda. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  5. Les persones guanyadores rebran [PREMI A DETERMINAR PER CADA AJUNTAMENT].
  6. Totes les receptes que compleixin els requisits del punt 5.2 s’inclouran en l’inventari del patrimoni cultural immaterial del Montseny.
 6. Procediment de concessió.
  1. El millor plat de cada categoria (un primer, un segon i unes postres) i la millor beguda de cadascun dels municipis on s’organitzi el concurs, passaran a la fase final.
  2. Un jurat tècnic format per la directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny, el president del Comitè Científic de la Reserva de la Biosfera del Montseny, el director del Museu Etnològic del Montseny "La Gabella", un membre d’un dels col·lectius de cuina presents al Montseny, una persona representant de cadascun dels ajuntaments participants i el director de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, escollirà, d’entre els plats i begudes finalistes de cada municipi, el millor de cada categoria: un primer, un segon, unes postres i una beguda.
  3. La decisió del jurat es comunicarà a cada persona guanyadora.
  4. Les persones guanyadores rebran un premi durant l'acte de lliurament que s'organitzarà. Les altres persones participants que assisteixin a l'acte rebran un obsequi.
  5. Totes les receptes finalistes es publicaran en un llibret digital.
 7. Obligacions de les persones participants.
  1. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
  2. Les persones participants autoritzen l'organització a publicar les seves receptes amb els seus noms, a enregistrar fotografies o vídeos d'elles i dels seus plats, i a utilitzar-les posteriorment per a l’edició del llibret i en accions de difusió.
 8. Protecció de dades personals.
  1. Les persones participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs de Receptes de la Biosfera siguin tractades per la Diputació de Barcelona.
  2. Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment i no seran cedides a tercers si una llei no ho habilita. Si ho desitja pot sol·licitar la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.
  3. La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp.
  4. La Diputació de Barcelona posa a disposició del participant la bústia delegatprotecdades@dba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les dades personals dels participants. Encara que per aquesta via s’hauria de resoldre qualsevol matèria relacionada amb la privacitat del participant, si s’estima oportú, es pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

 

interest