caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Crida fotogràfica


Per celebrar el 40 anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny, la Diputació de Barcelona organitza en els municipìs que en formen part diverses activitats. Entre elles, una crida fotogràfica a la població perquè aporti fotografies de la Reserva de la Biosfera del Montseny durant aquest temps i més enllà. Les fotografies recollides es projectaran en una carpa de la Reserva que durant un any participarà en fires i esdeveniments dels diferents municipis del Montseny.

La crida de fotografies s'emmarca en els diferents municipis en els quals hi surtin persones fent alguna activitat a la Reserva de la Biosfera, és a dir, vivint i fent possible la Reserva de la Biosfera del Montseny.

 

Qui hi pot participar

Qualsvol persona de 18 anys o més.

 

Quin tipus de fotos busquem?

Busquem fotografies antigues i actuals de la vida de la gent realitzades dins de l’àmbit la Reserva de la Biosfera del Montseny: el dia a dia, feines al camp i altres oficis, celebracions familiars, fires, les festes, aplecs, jocs, etc., sempre relacionada amb la presència humana, a la Reserva de la Biosfera.

 

Com han de ser les fotografies?

Les fotografies s'han de trametre en format digital, sense cap marca d’aigua ni cap identificació, com a mínim amb una resolució de 300 ppp (pícsels/polsada), a una amplada i alçada mínimes de 800 x 600 pícsels, respectivament, i un pes màxim de 5 MB.

 

Com pots participar?

La participació s’ha de fer a través d’aquest FORMULARI, en el qual hi trobaràs el detall de la informació que es requereix.

No s’estableix un número límit de fotografies per participant però l’organització podrà descartar l’ús d’algunes imatges en funció de la qualitat i quantitat de fotografies rebudes.

 

Propietat intel·lectual i drets d'imatge

Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció de les imatges centrades en persones identificades. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria.

Les fotografies presentades podran ser publicades en una galeria d’imatges dins una pàgina web del portal web de la Xarxa de Parcs Naturals i podran publicar-se als catàlegs i cartells de promoció de la crida de fotografia digital, butlletins informatius de la Diputació de Barcelona o als mitjans de comunicació que ho sol·licitin amb l’objectiu de donar notícia de la crida  o de promoure-la.

També que seran projectades en una pantalla d’una carpa de la Diputació de Barcelona que durant un any participarà en fires i esdeveniments dels diferents municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret de realitzar una exposició i una publicació amb una selecció de fotografies presentades a la crida, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que la sol·licitin.

En qualsevol dels casos, a totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l’autor (o pseudònim en el cas que així s’hagi indicat).

 

Condicions de la crida

La participació en la crida fotogràfica suposa la total acceptació d'aquestes condicions i implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms; de Facebook que poden consultar-se a  https://www.facebook.com/legal/terms i de Twitter que es poden consultar a https://twitter.com/en/tos.

#language("interest")