caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Fitxa tècnica i zonificació


 

La següent taula mostra les característiques dels municipis que formen part de la Reserva de la Biosfera del Montseny:

 

ZONIFICACIÓ DE LA RESERVA 

La zonificació de la Reserva de la Biosfera està formada per:

  • la zona nucli corresponent a les zones de reserva natural i zones d’alt interès natural, ecològic i paisatgístic definides en el Pla especial del Montseny (2008) i que, per tant, ja tenen una legislació associada que permetrà complir la funció de conservació de les Reserves de la Biosfera.
  • La zona tampó correspondrà a la resta de Parc Natural del Montseny seguint els límits definits en el mateix Pla Especial i s’hi incorporaran dues zones fora de l’àmbit del Parc Natural: la riera d’Arbúcies i part dels Cingles de Bertí; aquestes zones s’han inclòs dins de les zones tampó perquè són Xarxa Natura 2000 i precisament l’objectiu d’aquesta xarxa creada per la Directiva d’Hàbitats de la Unió Europea és fer compatible la conservació d’espècies i hàbitats naturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, molt d’acord amb les funcions de les zones tampó.
  • La zona de transició correspondrà a la superfície dels municipis que conformen el Parc Natural del Montseny que resta fora dels límits del Parc Natural. En aquesta zona és on es concentrarà la major part de poblacions i activitats socieconòmiques de la Reserva d’acord amb les polítiques de desenvolupament sostenible i medi ambient que estan duent a terme des de fa anys.

 

La imatge mostra un mapa amb la zonificació de la Reserva de la Biosfera del Montseny:

#language("interest")