caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Gestió de l'aigua


Des de la Reserva de la Biosfera del Montseny, la gestió de l'aigua s'ha treballat a través del projecte BeWater. Aquest projecte europeu té per objectiu assolir una gestió de l'aigua sostenible i l'adaptació als impactes de canvi global.

El projecte, que ha durat quatre anys (des del 2013 fins al 2017), dissenya plantejaments de gestió adaptativa de l’aigua a l’escala de la conca dins la regió mediterrània. I més concretament, el projecte planteja l’elaboració de plans d’adaptació de conca per a quatre casos pilot: les conques de la Tordera (Espanya), del Pedieos (Xipre), del Rmel (Tunísia) i del Vipava (Eslovènia) .

Aquestes conques són representatives de diferents àmbits mediterranis quant al clima, el relleu, l’entorn natural, les condicions socioeconòmiques i polítiques, l’ús del sòl i la demanda d’aigua. La Reserva de la Biosfera del Montseny ha participat en l’elaboració del Pla d’adaptació de la conca de la Tordera.

Totes les accions que es derivin d’aquest pla tindran vital importància en les accions d’adaptació al canvi climàtic.

Actualment, s’està treballant en la millora dels hàbitats aquàtics, a través del projecte europeu Life Tritó Montseny.

 

 

 

 

 

#language("interest")