caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Òrgans de gestió


En la Reserva de la Biosfera del Montseny s’ha homologat els òrgans de gestió i de participació del parc amb els de la reserva, de manera que l’òrgan gestor i l’equip tècnic de gestió estan constituïts per les dues diputacions, d’acord amb el conveni de coordinació subscrit per ambdues corporacions. De la mateixa manera, en l’actualitat els òrgans de participació són el Consell Coordinador i la Comissió Consultiva, tal com determina el Pla especial del 2008. Amb aquesta estructura s’estableixen els mecanismes de coordinació amb els ajuntaments i altres administracions i, a l’hora, una plataforma de participació de manera reglada i a banda d’altres instruments de participació que ja s’han anat desenvolupant per a diferents projectes o programes, com ara el fòrum i el grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la taula de productors o els grups de treball amb les societats de caçadors o les entitats excursionistes.

Pla d'acció i documents


La Reserva de la Biosfera del Montseny basa la seva gestió a través del Pla d’acció de la Reserva de la Biosfera del Montseny, en el qual es defineixen els eixos i els objectius estratègics de gestió del territori pels propers 10 anys (2021-2030) i es concreten les accions a implementar en els primers 5 anys.

El pla d’acció s’inspira en els documents que defineixen el marc estratègic del Programa MaB de la Unesco, fruit del treball participatiu dels gestors i gestores de la xarxa de reserves de la biosfera.

 

El nou Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera del Montseny dona continuïtat als grups de treball creats amb l’anterior Pla, aprovat el 2014, així com a aquells sorgits d’àmbits de treballs posteriors:

  • Comunicació i imatge gràfica i implantació de la marca de productes i serveis

  • Transport públic i mobilitat.

  • Gestió de l’aigua

  • Eficiència energètica

  • Igualtat de gènere

  • Adaptació al canvi climàtic

 

Històric de documents

#language("interest")