caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Pla d'acció i documents


La Reserva de la Biosfera del Montseny basa la seva gestió a través del Pla d’acció de la Reserva de la Biosfera del Montseny, en el qual es defineixen els eixos i els objectius estratègics de gestió del territori pels propers 10 anys (2021-2030) i es concreten les accions a implementar en els primers 5 anys.

El pla d’acció s’inspira en els documents que defineixen el marc estratègic del Programa MaB de la Unesco, fruit del treball participatiu dels gestors i gestores de la xarxa de reserves de la biosfera.

 

El nou Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera del Montseny dona continuïtat als grups de treball creats amb l’anterior Pla, aprovat el 2014, així com a aquells sorgits d’àmbits de treballs posteriors:

  • Comunicació i imatge gràfica i implantació de la marca de productes i serveis

  • Transport públic i mobilitat.

  • Gestió de l’aigua

  • Eficiència energètica

  • Igualtat de gènere

  • Adaptació al canvi climàtic

 

Històric de documents

#language("interest")