caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Reserva de la Biosfera- Programa MaB


Les reserves de la biosfera són zones formades per ecosistemes terrestres, marins i costaners, reconegudes pel Programa MAB (Man and Biosphere) Home i Biosfera de la UNESCO. En cada una d'elles es fomenten solucions per conciliar la conservació de la biodiversitat amb el seu ús sostenible, el desenvolupament econòmic, la investigació i l'educació.

A més, constitueixen "llocs de suport a la ciència al servei de la sostenibilitat", és a dir, són zones especialment designades amb l'objectiu d'avaluar enfocaments interdisciplinaris per comprendre i gestionar els canvis i interaccions dels sistemes socials i ecològics, inclosa la prevenció de conflictes i la gestió de la biodiversitat.

Les reserves de la biosfera consten de tres zones que compleixen tres funcions relacionades, complementàries i que es reforcen mútuament:

 • La zona nucli, està formada per un ecosistema protegit estrictament, i que contribueix a la conservació del paisatge, ecosistemes, espècies i variacions genètiques. Una reserva de biosfera pot tenir una o més zones nucli jurídicament constituïdes, on es permet realitzar investigacions i altres activitats poc pertorbadores.
 • La zona tampó, que normalment envolta la zona nucli, és on es realitzen activitats compatibles amb pràctiques ecològiques que poden contribuir a la investigació, el seguiment, la capacitació i l'educació científica. En aquesta zona es poden realitzar activitats com l'educació ambiental, la recreació, el turisme sostenible i la recerca aplicada i bàsica.
 • La zona de transició, és la franja de la reserva on s'autoritza un major nombre d'activitats per promoure un desenvolupament econòmic i humà sostenible des dels punts de vista social, cultural i ecològic. Es considera una zona d'ús múltiple, en la qual es poden desenvolupar activitats d'aprofitament sostenible dels recursos com l'agricultura.

Funcions

Les reserves de biosfera compleixen tres funcions complementàries: Conservació, desenvolupament i suport logístic.

 •  La funció de conservació està destinada a la protecció dels recursos genètics, espècies, ecosistemes i paisatges.
 • La funció de desenvolupament, busca promoure un creixement econòmic i humà sostenible des dels punts de vista sociocultural i ecològic. En aquest context, és possible l'execució de diverses activitats productives, que hauran de ser subjectes a les normes nacionals vigents, per tal d'assegurar i consolidar els tres pilars del desenvolupament sostenible: social, econòmic i de protecció del medi ambient.
 • La funció de suport logístic, té com a finalitat la promoció d'activitats d'investigació, educació ambiental, capacitació i monitoratge, relacionades amb temes locals, nacionals i mundials de conservació i desenvolupament sostenible.

Cal tenir present que una Reserva de la Biosfera:

 • NO és una figura normativa d’ordenació del territori.
 • NO porta associada cap normativa per sobre de la legislació sectorial vigent.

Però sí és imprescindible garantir un compromís en desenvolupar activitats econòmiques equilibrades i respectuoses amb el territori, així com realitzar un creixement econòmic i social d’acord amb els objectius de la Reserva. A canvi d’aquest compromís es pot:

 • Obtenir reconeixement internacional
 • Potenciar les particularitats culturals i naturals així com les activitats econòmiques sostenibles.
 • Esdevenir zona de referència turística a nivell mundial promovent un turisme responsable i respectuós amb el medi rural i natural.
 • Esdevenir un model de territori sostenible.

El Programa Home i Biosfera de la UNESCO (Programa MaB, per les seves sigles en anglès) va ser creat l'any 1970 amb l'objectiu de crear una xarxa mundial d'espais destinats a posar en pràctica el desenvolupament sostenible en totes les seves vessants, ambiental, econòmica, social i cultural.

Aquest programa està format pels governs dels diferents països que compten amb espais Reserva de la Biosfera. De fet, és el govern d’un Estat qui proposa a la UNESCO que un territori sigui Reserva si el territori té els valors necessaris i la seva gent es compromet a fer una gestió innovadora per a l'ús sostenible dels recursos naturals que contempli la participació de les comunitats que hi viuen, l'intercanvi de coneixement, la millora del benestar i el respecte als valors culturals.

 

#language("interest")