CAES

Xarxa de Parcs

FAQS - Activitats per a les escoles


. Des de la Xarxa de Parcs Naturals es duen a terme tres programes d’educació ambiental gratuïts per a les escoles. Aquestes són les seves característiques generals i forma de sol·licitud:

Coneguem els nostres parcs

Programa adreçat a 6è de primària de totes les escoles públiques i concertades de la província de Barcelona (excloses les de Barcelona ciutat i l'Hospitalet de Llobregat). El transport en autocar fins el parc està finançant juntament amb els municipis participants. 

Viu el parc a l’escola

Programa adreçat a 5è de primària de totes les escoles públiques i concertades dels municipis que es troben dins els àmbits del parcs (n'estan exclosos el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat). El transport en autocar fins al parc és a càrrec dels municipis (si escau) o de les mateixes escoles. 

El Montseny a l’escola 

Programa adreçat a totes les escoles públiques de l’àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny en els seus tres cicles de primària. 

També pots adreçar-te a cada un dels parcs o espais naturals protegits o a l’apartat Equipaments de la web Educació ambiental a la Xarxa de Parcs Naturals per informar-te de les diferents entitats i empreses conveniades que porten a terme activitats educatives dins l’àmbit de la Xarxa de Parc Naturals i que fan estades de natura. Per sol·licitar informació més específica o resoldre dubtes, pots enviar un correu a l’adreça educacioparcs@diba.cat.

Els programes escolars Coneguem els nostres parcs i Viu el parc a l’escola són inclusius i es troben completament adaptats a infants amb capacitats diverses en escoles ordinàries i en centres d’educació especial. Ambdós programes disposen de materials i recursos específics perquè tots els nens i nenes puguin gaudir-ne. Per sol·licitar informació més específica o resoldre dubtes, pots enviar un correu a l’adreça educacioparcs@diba.cat.

El programa Coneguem els nostres parcs s’ofereix a les escoles públiques i concertades a través de l’ajuntament corresponent. Si esteu interessats a participar-hi, podeu posar-vos en contacte amb el vostre referent d’educació en l’ens municipal perquè ens faci arribar la vostra sol·licitud en els terminis establerts. Per sol·licitar informació més específica o resoldre dubtes, podeu enviar un correu a l’adreça educacioparcs@diba.cat.

El programa Viu el parc a l’escola està adreçat a les escoles públiques i concertades dels municipis que es troben dins els àmbits del parcs (exclosos el Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat). Per a més informació i inscripcions, podeu enviar un correu a l’adreça viuelparc.escoles@diba.cat.

La Xarxa de Parcs Naturals disposa dels equipaments d’educació ambiental amb pernoctació següents:

Al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny hi ha l’Escola de Natura la Traüna i l’Escola de Natura la Rectoria de Vallcàrquera. Al Parc del Garraf hi ha l’Escola de Natura Can Grau i al Parc del Castell de Montesquiu, l’Escola de Natura les Codines.

. Anualment, la Diputació de Barcelona convoca una línia de subvencions per a centres educatius destinades a finançar entre el 15 % i el 55 % del preu de l’estada. Les bases de la convocatòria anual estan disponibles en l’apartat Subvencions i ajuts econòmics a centres d’educació de la web Informació administrativa.

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa

Your privacy is our priority

To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some cookies on the website to facilitate its use:

  • Own and third parties for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
  • Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
    We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser.
  • From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.

More information