CAES

Xarxa de Parcs

FAQS - Caça i pesca


La caça és regulada per llei i únicament és permesa als vedats de caça existents. Les societats de caçadors estan obligades a senyalitzar les batudes.

A causa de l’increment de la superfície forestal, la manca de depredadors naturals i la baixa activitat humana als boscos, les poblacions de senglar han experimentat augments molt importants en les darreres dècades i la caça és el principal mecanisme per controlar aquest creixement. Per aquest motiu i degut també als conflictes que els senglars provoquen, per exemple, danys als conreus, accidents a les carreteres i afectació a altres espècies de la fauna, és permès caçar.

La cacera es desenvolupa dintre d’un període hàbil, que estableix cada any la Generalitat de Catalunya.

La pesca només és permesa a les zones de pesca controlada (ZPC) durant els períodes aptes establerts, amb la corresponent llicència i permís de pesca, i d’acord amb allò que determina la legislació vigent. 

El Parc del Foix disposa d'una normativa de regulació de l'activitat de la pesca al pantà de Foix i a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona la pesca és permesa a les ZPC de la riera Major i del pantà de Sau, així com a la zona de pesca lliure sense mort de la riera Major. Pots ampliar la informació a l’apartat Informació d’interès. Recomanacions.

D'altra banda, no és permès pescar al Parc Fluvial del Besòs atès que la Generalitat de Catalunya a petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va declarar refugi de pesca la zona de la desembocadura del riu Besòs l’any 2012.​​​​​​​ Més informació en aquest enllaç.

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa

Your privacy is our priority

To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some cookies on the website to facilitate its use:

  • Own and third parties for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
  • Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
    We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser.
  • From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.

More information