caes

Xarxa de Parcs

FAQS - Caça i pesca


La caça és regulada per llei i únicament és permesa als vedats de caça existents. Les societats de caçadors estan obligades a senyalitzar les batudes.

A causa de l’increment de la superfície forestal, la manca de depredadors naturals i la baixa activitat humana als boscos, les poblacions de senglar han experimentat augments molt importants en les darreres dècades i la caça és el principal mecanisme per controlar aquest creixement. Per aquest motiu i degut també als conflictes que els senglars provoquen, per exemple, danys als conreus, accidents a les carreteres i afectació a altres espècies de la fauna, és permès caçar.

La cacera es desenvolupa dintre d’un període hàbil, que estableix cada any la Generalitat de Catalunya.

La pesca només és permesa a les zones de pesca controlada (ZPC) durant els períodes aptes establerts, amb la corresponent llicència i permís de pesca, i d’acord amb allò que determina la legislació vigent. 

El Parc del Foix disposa d'una normativa de regulació de l'activitat de la pesca al pantà de Foix i a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona la pesca és permesa a les ZPC de la riera Major i del pantà de Sau, així com a la zona de pesca lliure sense mort de la riera Major. Pots ampliar la informació a l’apartat Informació d’interès. Recomanacions.

D'altra banda, no és permès pescar al Parc Fluvial del Besòs atès que la Generalitat de Catalunya a petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va declarar refugi de pesca la zona de la desembocadura del riu Besòs l’any 2012.​​​​​​​ Més informació en aquest enllaç.

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa