caes

Parc Fluvial del Besòs

Navegació

Normes i consells


 

En aquest apartat trobareu consells i normes per gaudir de la vostra estada al Parc Fluvial del Besòs.


Servei d’Informadors de l’ús públic

Els informadors hi són per ajudar-vos, seguiu les seves indicacions.

El Servei d’Informació dels Usos i Gestió dels Accessos, a la Zona d’Ús Públic del Parc, té per objecte informar la ciutadania per tal que es compleixin les condicions establertes pels Plans d’Usos, d’Explotació i Manteniment i d’Emergència del Parc aprovats per la Generalitat de Catalunya.

Aquest servei està format per personal uniformat que es mou en bicicleta. Són els encarregats de l’obertura i el tancament dels accessos al Parc de manera ordinària d’acord amb l’horari previst al Pla d’Usos; d’efectuar la supervisió dels usos i les activitats que es fan al Parc; i assistir i donar suport a les persones usuàries del parc donant avís als serveis d’emergència, en cas d’incident.

També s’encarreguen de vetllar per l’evacuació del Parc en cas que s’hagi declarat l’estat d’Alerta Hidrològica i col·laboren amb el personal de manteniment en les tasques de senyalització de sectors concrets de la Zona d’Ús Públic on es realitzin obres o reparacions.

L’equip d’Informadors tenen com a missió que es faci un bon ús de les instal·lacions del Parc Fluvial del Besòs. No dubteu a dirigir-vos-hi sempre que ho necessiteu.

Respecteu les senyalitzacions i les àrees restringides al pas de persones

Per preservar la fauna i l’alt valor biològic i paisatgístic, no accediu a les zones restringides.

El servei de manteniment sovint reforça zones concretes del Parc per tal que els usuaris compleixin les indicacions de prohibit el pas o pas restringit, com a la desembocadura. El motiu no és altre que reforçar la informació per tal d’intentar que les persones se n’adonin de les accions que moltes vegades es realitzen de manera inconscient i automàtica.

Les zones restringides, ho són, per preservar el seu alt valor biològic i paisatgístic, ja que són zones de refugi de biodiversitat i punts d’estada escollits per les aus en època migratòria.

Per tant, us demanem que, quan trobeu un espai encintat, no hi accediu, ni el traspasseu. Seguiu les indicacions que us donen els Informadors i respecteu la seva feina.

Porteu el vostre gos lligat

Per evitar accidents, cal que porteu el vostre gos lligat. 

Tal com s’informa en els panells ubicats als accessos del Parc Fluvial del Besòs, cal que porteu el vostre gos lligat. L’objectiu és evitar accidents amb les interferències que puguin provocar amb altres usuaris que caminen, corren o van en bicicleta, així com evitar que els animals domèstics baixin al riu provocant destorbs a la fauna.

 

 

No es permet l’acampada

L’acampada lliure no és permesa al Parc Fluvial del Besòs.

L’estiu és l’època predilecta per gaudir de l’aire lliure i els entorns naturals. Per aquest motiu, els parcs reben persones que per desconeixement  decideixen pernoctar dins el Parc.

L'acampada lliure i descontrolada, propicia la degradació dels ecosistemes naturals i la proliferació de deixalles. Per això, és prohibeix acampar en cap punt del Parc Fluvial del Besòs, és a dir, ni a les zones humides, ni a la zona d’ús públic, ni tampoc a la desembocadura.

Us demanem que seguiu les indicacions del personal d’Informació i abandoneu l’estada un cop recollides les vostres pertinences.

El bany no es permet

L’aigua del riu Besòs no és apta per al bany.

Tot i ser un espai molt atractiu on el curs de l’aigua pren molt protagonisme en aquesta època de l’any, l’aigua del riu Besòs no és apta per al bany.

Per tant, no es permet el bany al Parc Fluvial del Besòs, ni tampoc realitzar cap activitat aquàtica que pugui representar una alteració del ecosistema.

La pesca no és permesa

La Generalitat de Catalunya, a petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besos, va declarar refugi de pesca la zona de la desembocadura del riu Besòs l’any 2012 i no és permès pescar-hi.

Aquesta disposició es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Núm. 6140 - 1.6.2012 mitjançant la resolució AAM/1020/2012, de 18 de maig on s’incorpora el Besòs, i concretament el tram de la desembocadura al mar fins al primer pont del ferrocarril, com a refugi de pesca. 

La mesura respon a la voluntat de preservar els valors naturals d’aquest indret clau per a la reproducció dels peixos d'aigües litorals, però també per als ocells, especialment durant l’època migratòria, i per a un seguit d’espècies aquàtiques, protegides, molt sensibles a les interferències i molèsties humanes.

Les sancions per als infractors que practiquin l’activitat de pesca recreativa al tram final del riu Besòs comprès entre el pont del Ferrocarril i el mar poden anar dels 600 als 6.000 euros i es decomissarà tot el material.

#language("interest")

Mapa del parc