caes

Parc Fluvial del Besòs

Navegació

Publicacions


Manual d'utilització del Índex d'Hàbitat Fluvial

El Manual d'utilització de l'Índex d'Hàbitat Fluvial (IHF) és un llibre adreçat al col·lectiu de professionals, tècnics i gestors que han d'avaluar la qualitat de l'hàbitat aquàtic dels rius, però també als ciutadans que desitgin familiaritzar-se amb els conceptes relacionats amb l'ecosistema fluvial.

L'objectiu del manual és explicar els conceptes inclosos en l'Índex IHF perquè els potencials avaluadors interpretin adequadament els diferents elements que conformen l'hàbitat aquàtic i així poder-ne fer una diagnosi objectiva.

 

 


Desplegable del parc

#language("interest")

Mapa del parc