caes

Parc Fluvial del Besòs

Navegació

Avisos i alertes


En aquesta secció trobareu avisos i alertes d'interès per a l'usuaris


Horari del Parc Fluvial


La zona del Parc Fluvial destinada a l'ús públic resta oberta tots els dies de l'any, en l'horari oficial especificat al Pla d'usos aprovat per la Generalitat de Catalunya, llevat dels casos en què l'estat d'alerta hidrològica del parc enfront del risc d'avingudes no ho permeti o bé en comporti l'evacuació.

De l'1 d'abril al 30 de setembre: de les 8 h a les 21 h.

De l'1 d’octubre al 31 de març: de les 8 h a les 18 h.

Aquest horari respon a factors diversos que es tenen en compte per garantir la seguretat dels usuaris, com la manca de llum artificial en els 5 km d'ús públic des de Sant Adrià de Besòs fins a Santa Coloma de Gramenet.

#language("interest")

Mapa del parc