CAES
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Rius


Seguiment d'aigües continentals: Projecte CARIMED


CARIMED (Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels rius mediterranis) és un projecte conjunt de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Grup de Recerca F.E.H.M. (Freshwater Ecology, Hydrology and Management) de la Universitat de Barcelona. El projecte té el seu inici l'any 2013, tot i que és la continuació i adaptació dels programes de seguiment de la qualitat dels rius que les dues institucions van estar desenvolupant durant més de dues dècades (ECOBILL i ECOSTRIMED+).

Aquests treballs es basen en la realització d'un seguiment continuat de l'estat ecològic dels rius de la demarcació de Barcelona, a través de la qualitat físicoquimica de les aigües i, especialment, de l'estudi de la diversitat de la fauna invertebrada que habita als rius, rieres i torrents. L'objectiu final és conèixer l'estat de conservació dels rius, determinar si els seus ecosistemes es veuen afectats pels canvis ambientals globals i realitzar, en base a la diagnosi anterior, propostes de planificació i gestió per a la seva preservació i millora.

La xarxa de punts de mostreig està situada a les conques dels rius Llobregat, Besòs, Foix, Tordera, Ter i riera de Pineda, principalment dins la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, que es complementa amb punts de referència fora dels espais protegits i amb la xarxa de punts de mostreig de l'Agència Catalana de l'Aigua. Anualment, es realitza un informe amb els resultats del seguiment que es pot consultar, conjuntament amb la sèrie històrica, a la web del projecte.

A mode d’exemple, seguidament es poden consultar els mapes de la darrera anualitat disponible d'un compost químic i de dos dels índexs biològics més rellevants. Una informació més complerta i els mapes amb la resta d’índexs i indicadors es poden consultar al darrer informe disponible del projecte CARIMED.

Resultats de la qualitat fisicoquímica


Cadascun dels compostos o de les característiques de l'aigua pot suposar un condicionant per la vida aquàtica quan arriba a uns determinats valors, i en cada un dels informes s'interpreten els resultats obtinguts segons el grau de risc de mineralització (conductivitat, clorurs i sulfats), risc de toxicitat per substàncies nitrogenades (amoni i nitrits) i risc d'eutrofització (nitrats i fosfats). Aquestes dades han estat proporcionades pel Laboratori de Medi Ambient de l’Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental, adscrita a la Gerència de Serveis de Medi Ambient.

Per exemple, en el següent mapa es poden consultar els resultats de 2020 dels nivells de nitrats, un dels compostos nitrogenats que més freqüentment poden suposar un risc pels ecosistemes aquàtics.

Resultats de la qualitat biològica


La qualitat biològica dels rius s’interpreta a partir de l’índex IBMWP, el qual es basa en l’observació del tipus de comunitats de macroinvertebrats presents com a conseqüència dels efectes de la contaminació i altres impactes d’origen antròpic. Al següent mapa es poden veure els resultats del darrer any de mostreig disponible. Consulteu tota la informació dels resultats de la qualitat biològica del CARIMED 2020.

Resultats de l’estat ecològic


L’estat ecològic de l’ecosistema fluvial en un tram determinat s’interpreta a partir de l’índex l’ECOSTRIMED. És el que dona una major visió de conjunt de la “salut” dels ambients fluvials dels rius, atès que integra la informació de la qualitat biològica de l’aigua i del bosc de ribera. Al següent mapa es poden veure els resultats del darrer any de mostreig disponible. Consulteu tota la informació dels resultats de l’estat ecològic del CARIMED 2020.

interest

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació