Rius


Seguiment d'aigües continentals: Projecte CARIMED


CARIMED (Efectes del canvi ambiental en les comunitats d'organismes dels rius mediterranis) és un projecte conjunt de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i el Grup de Recerca F.E.M. (Freshwater Ecology and Management) de la Universitat de Barcelona. El projecte té el seu inici l'any 2013, tot i que és la continuació i adaptació dels programes de seguiment de la qualitat dels rius que les dues institucions van estar desenvolupant durant més de dues dècades (ECOBILL i ECOSTRIMED+).

 

Aquests treballs es basen en la realització d'un seguiment continuat de l'estat ecològic dels rius de la demarcació de Barcelona, a través de la qualitat físicoquimica de les aigües i, especialment, de l'estudi de la diversitat de la fauna invertebrada que habita als rius, rieres i torrents. L'objectiu final és conèixer l'estat de conservació dels rius, determinar si els seus ecosistemes es veuen afectats pels canvis ambientals globals i realitzar, en base a la diagnosi anterior, propostes de planificació i gestió per a la seva preservació i millora.

 

La xarxa de punts de mostreig està situada a les conques dels rius Llobregat, Besòs, Foix, Tordera, Ter i riera de Pineda, principalment dins la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, que es complementa amb punts de referència fora dels espais protegits i amb la xarxa de punts de mostreig de l'Agència Catalana de l'Aigua. Anualment, es realitza un informe amb els resultats del seguiment que es pot consultar, conjuntament amb la sèrie històrica, a la web del projecte.

Resultats qualitat biològica


Any 2015

Consulteu tota la informació dels resultats de qualitat biològica CARIMED 2015

 

 


Any 2014

 

Consulteu tota la informació dels resultats de qualitat biològica CARIMED 2014.

 


Any 2013

Consulteu tota la informació dels resultats de qualitat biològica CARIMED 2013


Any 2012

Consulteu tota la informació dels resultats de qualitat biològica ECOSTRIMED+ 2012

 

interest