caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Presentació


Són moltes les persones involucrades en el coneixement i conservació de la biodiversitat del nostre patrimoni natural. Hi ha professionals, experts i investigadors que treballen en l'àmbit de la gestió i la recerca, sí, però també són moltes les persones que de manera voluntària fan una aportació d'un valor extraordinari i insubstituïble. I és que quan parlem del coneixement i conservació de la biodiversitat, totes les mans, ulls i caps són pocs.

És per això que hi ha molts projectes oberts a la participació de tothom, amb diferents graus de compromís i expertesa; amb accions col·lectives puntuals i d'altres que requereixen un treball més individual sostingut en el temps; projectes liderats per institucions o per associacions, etc. A més a més, les actuals tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han permès el desenvolupament de plataformes d'agregació o bancs de dades de biodiversitat que multipliquen les possibilitats de participar amb l'aportació d'informació de camp, imprescindible per al coneixement i la recerca.

Hi ha projectes per a tothom qui tingui ganes de participar. S'han classificat els projectes en dos grups:

  • Ciència ciutadana: Col·laboració amb projectes de coneixement i seguiment de la biodiversitat mitjançant l'observació i recol·lecció de dades.
  • Voluntariat ambiental: Programes i activitats diverses que requereixen la participació presencial, col·lectiva i organitzada, en dates concretes.

 

Col·laboració amb projectes de coneixement i seguiment de la biodiversitat mitjançant l'observació i recol·lecció de dades                               Programes i activitats diverses que requereixen la participació presencial, col·lectiva i organitzada, en dates concretes

Trieu la opció que més us agradi clicant al damunt de les imatges

#language("interest")