caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Accions de conservació


Roselles. Foto Susanna Ginesta

El terme acció de conservació inclou un ventall de tasques diverses que es poden resumir en les quatre grans tipologies següents:

  • Conservació i gestió del medi. Són el tipus d'accions més actives com el control d'una espècie invasora, la gestió d'un hàbitat, la redacció d'un pla de conservació o la subvenció d'una activitat que fomenta la conservació, entre molts d'altres.
  • Recerca i seguiment. Són necessaris per aprofundir en el coneixement d'alguns aspectes de la fauna, la flora o els hàbitats. Per exemple, es considera recerca un estudi de la distribució d'una espècie, la cartografia d'un hàbitat o un estudi taxonòmic. El seguiment, en canvi, permet el registre periòdic de dades per avaluar i observar tendències dels elements a conservar.
  • Gestió de la informació. Fa referència a totes les actuacions d'ordenació i difusió de la informació com ara l'elaboració de publicacions, l'edició i col·locació de retolació, l'actualització de bases de dades, l'educació ambiental, l'elaboració de protocols d'actuació concrets i la coordinació intra i interadministrativa, entre d'altres.
  • Normativa i altres eines administratives. Es refereix tant a actuacions d'actualització de normativa i de revisió de plans especials, com a la creació de reserves o avaluació de l'eficàcia de la normativa existent.

Normalment, per garantir la conservació d'algun element prioritari és necessari realitzar accions de tots o gairebé tots els tipus esmentats. Aquest apartat se centrarà principalment en les accions de conservació i gestió del medi.


Cercador d'accions de conservació

S'estan mostrant 1 - 6 de 6 resultats.

Imatge del projecte

Control i millora estat hidrològic de rieres en època de sequera

Montnegre-Corredor

Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Actuacions de conservació de Halimium halimifolium

Garraf  -  Montnegre-Corredor

Maneig hàbitats/ecosistemes

Imatge del projecte

Actuacions per gestionar la sobrefreqüentació a zones del Montcau

Sant Llorenç-Obac

Regulació accés/ús públic

S'estan mostrant 1 - 6 de 6 resultats.

Webs de suport a accions de conservacióEn aquest apartat es recullen els espais web i plataformes que faciliten la difusió dels coneixements resultants de la recerca aplicada a la gestió de la biodiversitat per visibilitzar tots els esforços esmerçats arreu amb objectiu de millorar la conservació de la biodiversitat actual.

Entre altres, s'hi poden trobar recursos amb aprenentatges que s’extreuen d’articles científics que valoren els efectes positius i negatius d’intervencions de conservació (millora dels hàbitats i gestió d’espècies) o directament de bases de dades d’experiències d’accions i plans de conservació.

 

 

 

#language("interest")