CAES
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

QuiroRius


Descripció: QuiroRius és el programa per al Seguiment dels Ratpenats Aquàtics de Catalunya, implementat des de l'any 2008 a bona part de les conques fluvials del territori català.

El seguiment consisteix en el recompte de ratpenats aquàtics en quatre punts del tram d'un riu amb flux laminar, distanciats 330 m entre ells. Les observacions es realitzen seixanta minuts després de la posta de sol.

Dedicació: Es realitzen dos mostreigs a l'any de dues hores de duració aproximada, a la primera i segona quinzena del mes d'agost.

Perfil del voluntari: Públic general, però preferentment persones que habitin a prop dels punts de mostreig o que els visitin amb regularitat, de manera que es pugui donar una continuïtat anual al punt de seguiment.

Requeriments de formació: Qualsevol persona no experta pot realitzar-lo, prèvia assistència a alguna de les jornades de capacitació que organitza el Museu de Ciències Naturals de Granollers o participar en algun dels transsectes en companyia d'observadors més experimentats.

Entitat de recerca/coordinació: Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Més informació: www.ratpenats.org/CAT/Seguiment/quirorius.php.

Enllaços d'interès

 

Natusfera


Descripció: Natusfera és un projecte que recull observacions d'un gran nombre de tàxons a través de fotografies. La plataforma és una adaptació d'iNaturalist, així que, les dades introduïdes, nodreixen aquesta gran base de dades internacional. Disposa d'un portal web i una aplicació mòbil amb molts recursos per a la identificació d'espècies i una comunitat d'usuaris per interactuar i fer consultes. També permet dissenyar projectes de seguiment propis i col·laborar amb altres que ja estiguin en funcionament.

Dedicació: Sense dedicació mínima.

Perfil del voluntari: Públic general.

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. El projecte disposa d'un apartat de guies d'identificació d'espècies.

Entitat de recerca/coordinació: Nodo Nacional de Biodiversidad en España (GBIF.ES), Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals (CREAF).

Més informació: natusfera.gbif.es.

Enllaços d'interès:

 

Ornitho.cat - L'Aguait


Descripció: Ornitho.cat és el portal web dedicat a l'intercanvi d'informació sobre les observacions d'espècies d'animals de Catalunya.

En aquest web podreu introduir les vostres cites, consultar-les i que siguin validades per ornitòlegs especialitats. Actualment, es poden introduir dades d'aus mamífers, quiròpters, peixos, amfibis, rèptils, ropalòcers, odonats, ortòpters, cigales, ratpenats, peixos, mamífers marins, crancs de riu i musclos.

Les dades són verificades per centres de recerca i entitats naturalistes i compartides amb el Banc de Dades de Biodiversitat.

Dedicació: Sense dedicació mínima.

Perfil del voluntari: Públic general.

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies.

Entitat de recerca/coordinació: Institut Català d'Ornitologia

Més informació:

Ornitho.cat

L'Aguait

Enllaços d'interès:

 

Riu.net - Avaluació de l’estat hidrològic i ecològic dels rius


Descripció: RiuNet és una app per mòbils amb la que qualsevol persona pot determinar l’estat de salut dels rius mediterranis des del punt de vista hidrològic i ecològic i enviar les dades als investigadors de la Universitat de Barcelona. L’aplicació mòbil realitza preguntes senzilles amb les que es detectaran i descriuran els impactes hidrològics, les característiques i el grau d’alteració de l'ecosistema fluvial i la qualitat de l’aigua mitjançant l´ús dels invertebrats aquàtics que hi viuen i que serveixen com a bioindicadors.

Dedicació: Sense dedicació mínima.

Perfil del voluntari: Públic general. El projecte té un caràcter marcadament didàctic, així que és molt positiu que escoles, associacions o altres entitats locals hi participin.

Requeriments de formació: Cap. L’aplicació et guiarà pels diferents testos que cal realitzar i per identificar els invertebrats aquàtics disposa de claus dicotòmiques, imatges i descripcions que us ajudaran a determinar-les.

Entitat de recerca/coordinació: Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHM) Research Group de la Universitat de Barcelona.

Més informació: www.riunet.net

1000 Punts d'aigua - Identificació i seguiment de punts d'aigua


Descripció: L'objectiu del projecte és obtenir un inventari d'àmbit català dels petits punts d'aigua. La identificació d'aquests punts es fa a través de col·laboradors. En un futur, el projecte inclourà un programa de seguiment d'aquests punts i implantarà mesures de conservació per a aquells que siguin més rellevants.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap

Entitat de recerca/coordinació: Paisatges vius

Més informació: http://www.1000punts.cat/ca/home

 

Avistaments d'amfibis i rèptils registrats per la Societat Catalana d'Herpetologia


Descripció: La Societat Catalana d'Herpetologia és una associació científica sense afany de lucre, fundada l'any 1981, que aplega herpetòlegs afeccionats i professionals i el seu àmbit d'actuació és nacional.

Aquesta associació recull les observacions d'amfibis i rèptils per a l'edició de l'Atles herpetològic català de la Societat Catalana d'Herpetologia.

La col·laboració amb el projecte consisteix a recollir avistaments d'individus d'amfibis i rèptils.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: Societat Catalana d'Herpetologia

Més informació: https://soccatherp.org/

També podeu registrar les vostres cites a través del web www.ornitho.cat

 

IASTRACKER. Identificació de poblacions d'espècies flora i fauna invasores


Descripció: L'objectiu del projecte IASTRACKER (Invasive Alien Species Tracker) és determinar l'abast de la distribució d'espècies invasores, ja siguin animals o vegetals, dins de l'àmbit europeu. Els col·laboradors del projecte recullen localitzacions d'aquestes espècies mitjançant una aplicació mòbil.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: IC5Team

Més informació: http://ic5team.org/?q=ca

 

Vespapp - Ciència ciutadana per a la detecció de la vespa asiàtica


Descripció: Per a conèixer de primera mà com ha evolucionat aquest projecte i què l'ha motivat, podeu consultar l'enllaç corresponent a la seva web. 

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: http://vespapp.uib.es/ca/about/

Més informació: http://vespapp.uib.es/

Podeu veure el mapa actual d'avistaments a l'enllaç següent: http://vespapp.uib.es/ca/sightings/

 

CBMS - Programa de Seguiment de Ropalòcers de Catalunya


Descripció: El Programa de Seguiment de Papallones Diürnes (ropalòcers) de Catalunya s’anomena Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS). Té com a principal objectiu conèixer els canvis d'abundància de les poblacions de papallones i relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals.

El seguiment es realitza mitjançant el recompte d’individus per espècie trobats en un transsecte fix que es realitza a velocitat constant.

Dedicació: Realització d’un transsecte a la setmana entre els mesos de març i setembre. El temps utilitzat per recórrer-lo varia segons l'època de l'any, però sol oscil·lar entre 1-3 h. El compromís és el de realitzar el seguiment com a mínim durant cinc anys.

Perfil del voluntari: Públic general. Per la freqüència dels mostreigs, és recomanable que el voluntari resideixi a prop del transsecte o el visiti amb regularitat.

Requeriments de formació: Normalment la primera temporada serveix per provar i ajustar el recorregut abans que es consideri definitiu. En aquesta primera etapa rebreu l'ajuda i consells dels coordinadors del projecte CBMS.

Entitat de recerca/coordinació: Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Més informació: http://www.catalanbms.org/

 

Fenodato - Observacions fenològiques


Descripció: El projecte anima a enviar observacions fenològiques de determinades espècies, és a dir, manifestacions estacionals o periòdiques d’algunes espècies (migració d’ocells, floració de les plantes, etc.). Les observacions són compartides mitjançant un tuit que ha de seguir una estructura concreta: el nom de l’espècie, la data de l’observació, les coordenades i l’estadi fenològic observat.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: El projecte és coordinat per la Unitat de Botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF)

Més informació: http://www.fenodato.net/

 

Observadors del mar


Descripció: L’objectiu del projecte Observadors del mar és realitzar recerca marina a través de la recopilació d’observacions i experiències sobre fenòmens que ocorren en el mar.

Els col·laboradors recullen dades sobre distribució i abundància d'espècies marines comunes, aparició d'espècies marines, rares o invasores, o presència d'efectes sobre l'ecosistema (mortalitats d'organismes, contaminació superficial i del fons). Les dades són utilitzades en la recerca sobre els efectes que l'escalfament global, la contaminació, els canvis de biodiversitat, les invasions d'espècies exòtiques i la sobrepesca estant tenint sobre el mar.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: El projecte és desenvolupat per un equip interdisciplinari d’investigadors i coordinat per l’Institut de Ciències del Mar (ICM), i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Més informació: http://www.observadorsdelmar.cat/que-es.php

 

Mosquito Alert


Descripció: Mosquito Alert és una plataforma ciutadana per investigar i controlar mosquits transmissors de malalties globals. A través d’una aplicació mòbil, els observadors voluntaris envien fotografies de les seves troballes de mosquit tigre. Amb aquestes dades, els científics estudien la seva distribució per tal de poder implementar mesures de seguiment i control.

Dedicació: Sense dedicació mínima

Perfil del voluntari: Públic general

Requeriments de formació: Cap, però cal conèixer mínimament les espècies identificades. Les cites són validades posteriorment a partir de fotografies

Entitat de recerca/coordinació: El projecte és coordinat per un equip interdisciplinari d’investigadors de diverses entitats: el Centre d’estudis Avançats de Blanes (CEAB), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals (CREAF) i el Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA).

Més informació: http://www.mosquitoalert.com/ca/

 

SEMICE – Petits mamífers comuns


$urlFileEntry

Descripció:  El SEMICE és un projecte de monitoratge de micromamífers o petits mamífers comuns (els insectívors i rosegadors més menuts, de menys de 150 g de pes) a gran escala i llarg termini, sustentat en una xarxa d’estacions de control a càrrec de col·laboradors majorment voluntaris. S’utilitza trampeig en viu com a mètode de mostreig.

És un projecte que s’inicià el 2008, amb 12 estacions situades dins dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i 8 més a Andorra, i ha anat creixent i estenent-se per la resta de Catalunya i a tot l’estat, fins a comptar a l’actualitat amb una cinquantena llarga d’estacions actives.

Dedicació: Es realitzen dues campanyes de mostreig anuals (primavera i tardor). Cada campanya representa quatre jornades de camp consecutives (tres nits d'exposició dels paranys)

Perfil del voluntari: Públic general, però preferentment persones que habitin a prop dels punts de mostreig o que els visitin amb regularitat, de manera que es pugui donar una continuïtat anual al punt de seguiment.

Requeriments de formació: Qualsevol persona no experta pot realitzar-lo, prèvia assistència a alguna de les jornades de capacitació que organitza el Museu de Ciències Naturals de Granollers o participar en alguna estació en companyia d'observadors més experimentats.

Entitat de recerca/coordinació: Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Més informació: http://www.semice.org/

Enllaços d'interés: 

GROC


Descripció: El seguiment d’opistobranquis de Catalunya és un projecte de ciència ciutadana que té com a objectiu descriure els patrons fenològics i la distribució geogràfica i batimètrica de les més de 250 espècies d’opistobranquis presents al litoral català.

Dedicació: Hi ha quatre protocols de recollida de dades que els voluntaris poden escollir en funció del seu coneixement dels opistobranquis i de la seva disponibilitat: mostreig puntual, seguiment qualitatiu, seguiment quantitatiu i transsecte.

Perfil del voluntari: Es tracta d’un perfil de voluntari especial ja que els opistobranquis han de ser observats sota l’aigua amb equip d’immersió o en apnea.

Requeriments de formació: És necessari tenir el títol de submarinista i certa experiència (haver realitzat un mínim de 30 immersions) per tal de poder fer la feina amb seguretat. També es recomana haver realitzat algun dels cursos de formació que s’ofereixen per aprendre com localitzar els opistobranquis i com identificar les diferents espècies.

Entitat de recerca/coordinació: El projecte està coordinat pel Grup de Recerca d'Opistobranquis de Catalunya (GROC), una organització sense ànim de lucre dedicada a l'estudi i a la divulgació dels mol·luscs opistobranquis i a la conservació dels seus hàbitats. 

Més informació: https://opistobranquis.org

 

Projecte Liró


Descripció:  Aquest projecte compta amb un programa de seguiment coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers que conjuntament amb una àmplia xarxa de col·laboradors, fan possible la recollida de dades d'aquesta espècie d'una manera estandarditzada al llarg del temps i en diferents punts del territori.

La manca d’estudis a la península Ibèrica i les poques cites existents sobre aquesta espècie a Catalunya, van impulsar a iniciar l’any 2004, al Parc del Montnegre i el Corredor, el primer programa de seguiment centrat en estudiar aquesta espècie i les seves poblacions.

A Catalunya, després de més d’una dècada de treballs entorn aquesta espècie i amb 42 estacions històriques de seguiment, el Projecte Liró es pot considerar un projecte sòlid i cada vegada més consolidat.

Dedicació: Existeix un protocol bàsic i un protocol avançat. En els dos protocols cal crear una estació de seguiment, revisar-la un mínim de 3 cops l’any i trametre les dades. El protocol bàsic o sense manipulació consisteix en fer un seguiment visual del contingut de les caixes niu, sense manipulació directa dels exemplars que hi localitzem. El protocol avançat implica la manipulació dels exemplars de liró per tal de prendre'n mesures biomètriques i marcar-los amb l'objectiu de fer-ne uns seguiment més detallat.

Perfil del voluntari:  Públic general, però preferentment persones que habitin a prop dels punts de mostreig o que els visitin amb regularitat, de manera que es pugui donar una continuïtat anual al punt de seguiment.

Requeriments de formació: Qualsevol persona no experta pot realitzar-lo, prèvia assistència a alguna de les jornades de capacitació que organitza el Museu de Ciències Naturals de Granollers o participar en alguna estació en companyia d'observadors més experimentats.

Entitat de recerca/coordinació: Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Més informaciówww.lirons.org

Enllaços d'interés

 

 

Fenocat – La xarxa fenològica de Catalunya


Descripció:  El projecte vol fer seguiment de l’evolució a llarg termini de registres fenològics de tres grups d’organismes diana (certes espècies de plantes silvestres i conreades, papallones i ocells) per fer monitoratge del canvi climàtic i estudiar l’efecte sobre les manifestacions estacionals o periòdiques d’aquestes espècies (floració de les plantes, migració dels ocells, etc...).

Dedicació: Seguiment mínim de dues/tres vegades a la setmana en funció de les fenofases monitoritzades (floració primaveral, coloracions tardorals, maduració de fruits...). Les observacions es trameten al Servei Meteorològic de Catalunya amb periodicitat mensual.

Perfil del voluntari:  Públic específicament interessat en el monitoratge fenològic (personal adscrit a Parcs Naturals, observadors meteorològics, investigadors de recerca agroalimentària...)

Requeriments de formació: Cap, entenent que cal conèixer les espècies monitoritzades triades, per a les quals es faciliten fitxes de caracterització i d’identificació de les fenofases monitoritzades.

Entitat de recerca/coordinació: El projecte és coordinat per l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.

Més informaciówww.meteo.cat

 

 

interest

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació