caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Medi físic. Definició


El medi físic és una part del medi natural que fa de suport i condiciona el desenvolupament dels diferents cicles geològics, químics i biològics. La configuració del territori i la seva dinàmica influeixen de forma molt important en els diferents processos que s'hi produeixen. 

El coneixement del medi físic implica l'estudi dels diversos aspectes que es poden classificar en: patrimoni geològic i paleontològic, climatologia, edafologia i hidrologia.

En nombroses ocasions, aquests temes formen part d'estudis pluridisciplinaris perquè són complementaris i explicatius d'altres elements del medi físic i/o d'elements que conformen la biodiversitat.

Materials calcaris del Cretaci, al límit entre els parcs del Garraf i el Foix
 
 
 

Riera Major. Autor: Grup FEM - UB

 
 
 

#language("interest")