Hidrologia


 
Per a moltes espècies lligades a l'aigua, aquest recurs és vital per al seu desenvolupament. A continuació es mostren algunes actuacions sobre la hidrologia per afavorir la conservació d'algunes espècies i hàbitats:
 
 

Tríptic "El tritó del Montseny"(Calotriton arnoldi) [pdf]

 

  • Cranc de riu autòcton. El Pla de gestió del cranc de riu autòcton de la XPN de la Diputació de Barcelona contempla l'execució d'actuacions per a la millora de l'hàbitat i dels cabals circulants dels torrents i rieres dels quatre parcs de la Xarxa amb presència de cranc autòcton: Guilleries-Savassona, Montseny, Sant Llorenç-Obac i Montnegre-Corredor.

 

Cranc de riu autòcton. Autor: Arxiu Parc del Montnegre i el Corredor

  • Creació i manteniment de basses. Algunes basses s'han creat per afavorir determinades espècies d'amfibis. En altres ocasions, però, s'han construït basses amb altres finalitats i s'han instal·lat elements per potenciar la fauna aquàtica.

 

 

  Treballs de restauració d’una bassa abans i durant l’actuació. Autor: Arxiu OTPAT
 

interest