caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Manuals de gestió d'hàbitats


Mitjançant el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa", s'han editat diversos manuals de gestió d'hàbitats.

La gestió integral per a la conservació dels espais naturals implica desenvolupar projectes de gestió activa dels hàbitats encaminats a incrementar-ne l'estabilitat, la maduresa i la diversitat, i reduir la fragilitat davant les possibles pertorbacions. Aquest tipus de gestió global implica intervenir en el conjunt d'aspectes que incideixen en la dinàmica de cada tipus d'hàbitat, des dels estrictament biològics i ecològics, fins als de caire social i econòmic.

Aquests manuals pretenen donar una visió global i multidisciplinària de la realitat actual dels diferents hàbitats i ofereixen exemples de bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals.

Es poden descarregar gratuïtament a la Llibreria de la Diputació de Barcelona

 

El castanyer a Catalunya. Manual de gestió, conservació i valorització. 2015Les pinedes de pi pinyer. Manuals de gestió d'hàbitats. 2013Les fagedes. Manual de gestió d'hàbitats. 2013Els espais urbans. Manual de gestió d'hàbitats per a la fauna vertebrada. 2012Les pinedes de pi negre. Manuals de gestió d'hàbitats. 2012Els espais fluvials. Manual d'avaluació del planejament urbanístic. 2012Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d'hàbitats. 2011Els alzinars. Manuals de gestió d'hàbitats. 2009Els espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental. 2008

 

 

 

#language("interest")