caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Plafons interpretatius


Els plafons interpretatius són recursos didàctics de divulgació que ajuden a interpretar, informar i adquirir coneixements sobre determinades espècies i hàbitats, així com entendre quin paper tenen en el funcionament dels ecosistemes. Us mostrem aquí els plafons interpretatius relacionats amb la conservació de la biodiversitat que es troben als parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.

Plafons interpretatius dels ocells comuns


Dins del Pla de seguiment i recerca de cada parc i en el marc del conveni amb l'ICO (Institut Català d'Ornitologia) es du a terme el Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). El SOCC és un projecte científic de l'ICO que avalua la qualitat del medi a partir del nombre d'ocells comuns. Centenars d'ornitòlegs voluntaris censen els ocells sobre uns transsectes predeterminats de 3 km, subdividits en sis seccions de 500 m. Aquest cens permet conèixer les tendències de les espècies d'ocells, les quals generen indicadors sobre la qualitat del medi.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar els plafons interpretatius dels ocells comuns representatius de cadascun dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Plafó informatiu dels ocells del Parc Natural Montseny. Reserva de la Biosfera Plafó informatiu dels ocells del Parc de la Serralada de Marina Plafó informatiu dels ocells del Parc del Montnegre i el Corredor Plafó informatiu dels ocells del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac Plafó informatiu dels ocells del Parc del Castell de Montesquiu Plafó informatiu dels ocells del Parc del Parc de la Serralada Litoral Plafó informatiu dels ocells del Parc del Parc del Foix Plafó informatiu dels ocells de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona Plafó informatiu dels ocells del Parc del Garraf Plafó informatiu dels ocells del Parc Agrari del Baix Llobregat Plafó informatiu dels ocells del Parc d'Olèrdola 

 

Plafó interpretatiu de la granota roja (Parc Natural del Montseny)


La granota roja (Rana temporaria) és una espècie d'alt interès de conservació que ha trobat refugi al Montseny. En aquest plafó interpretatiu s'explica quines són les principals amenaces d'aquest amfibi i les accions de conservació que s'estan portant a terme, com l'habilitació de basses i mulladius, el tractament de les aigües residuals dels equipaments, la vigilància i seguiment biològic de les poblacions i el seu hàbitat, i la sensibilització de veïns i visitants en l'estalvi, qualitat i cura de l'aigua.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar els plafó interpretatiu de la granota roja.

El plafó conté sobreimpresa la versió en Braille. Si voleu consultar la resta de programes, materials i activitats que, com el plafó de la granota roja, treballen per fer cada dia més accessible els espais naturals de la XPN, consulteu el web L'accessibilitat a la XPN.

 

 

Plafó interpretatiu de rapinyaires al turó de Galceran (Parc de la Serralada Litoral i Parc de la Serralada de Marina)


En aquest plafó, situat al turó de Galceran, al muncipi de Tiana, es poden conèixer les aus rapinyaires que són més visibles durant la migració que es produeix cada tardor. El disseny del plafó forma part del conveni de col·laboració entre la Xarxa de Parcs Naturals i l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). El plafó conté informació que explica per què migren les aus rapinyaires, els tipus de migració i vols. Conté dibuixos que ajuden a diferenciar les diferents espècies, i informació sobre quin és la millor època per observar cada rapinyaire.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu.

Plafó d'infografia de l'ambient d'una bassa

 

 

Plafó interpretatiu de rapinyaires al turó de Puig Castellar (Parc de la Serralada de Marina)


Al cim del turó de Puig Castellar, al Parc de la Serralada de Marina, es troba el plafó interpretatiu sobre la migració de les aus rapinyaires diürnes. Amb textos de Francesc Xavier Macià, il·lustracions de Martí Franch i fotografia de Ricard Badia, identifica les aus rapinyaires més visibles durant la migració i explica el perquè migren i els tipus de migració i de vols. També indica quines són les rapinyaires més fàcils de veure en migració.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu.

 

 

Plafó interpretatiu de rapinyaires al mirador de Canòpolis (Parc del Garraf)


Plafó instal·lat al mirador de Canòpolis l’any 2019 en el marc dels actes i activitats de commemoració dels trenta anys del seguiment de la migració al Parc del Garraf. El plafó conté il·lustracions del Martí Franch i textos i fotografia dels guardes del Parc del Garraf, que ajuden a diferenciar les espècies de rapinyaires més habituals que es poden observar a la zona, incloent informació sobre quina és la millor època per observar-les. També conte informació que explica perquè migren les aus rapinyaires, els tipus de migració i vols, com per exemple, el vol batut o el vol a vela, i la importància de la serralades litorals i prelitorals catalanes com a corredor migratori.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu.

 

 

Plafó interpretatiu de rapinyaires a la Morella (Parc del Garraf)


El plafó instal·lat al cim de la Morella conté informació sobre el perquè migren les aus rapinyaires, els tipus de migració i de vols (vol batut i vol a vela) i el paper que representen les serralades litoral i prelitorals en el context de la migració. Conté dibuixos que ajuden a diferenciar les diferents espècies i informació sobre quin és la millor època per observar cada rapinyaire. El plafó es va instal·lar en el marc de la celebració dels trenta anys del seguiment de la migració al Parc del Garraf que es va fer l’any 2019 i conté il·lustracions de Martí Franch i textos i fotografia dels guardes del Parc del Garraf.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu.

 

 

Plafó interpretatiu de l'ambient d'una bassa (Espai Natural de les Guilleries-Savassona)


En aquest plafó es recrea l’ambient d’una bassa i les espècies que es troben lligades amb els ambients aquàtics i humits.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu de l'ambient d'una bassa.

Plafó d'infografia de l'ambient d'una bassa

 

 

Plafó interpretatiu de la font de l'Alba i la importància dels punts d'aigua al Parc d'Olèrdola


L’any 2019 es va restaurar la font de l’Alba i el seu entorn com a punt d’interès ecològic del Parc d’Olèrdola. Aquesta font juga un paper important en la conservació del la biodiversitat del Parc. Les obres de recuperació es van centrar a buidar, netejar i impermeabilitzar la bassa de la font, recuperant així un punt de reserva d’aigua. També es va restaurar l’aljub amb pedra seca així com el frontal de la font. En aquest plafó interpretatiu situat al peu de la font de l’Alba s’expliquen les tasques de recuperació de la font i la importància dels punts d’aigua al Parc d’Olèrdola. Essencials per a la supervivència de moltes espècies d’amfibis, insectes i aus, especialment en els indrets més secs, els punts d’aigua són un reservori de fauna i flora de zones humides alhora que serveixen com a refugi i abeurador per a la fauna. Recordem que és prohibit alliberar qualsevol tipus d’espècie al medi natural. La introducció d’espècies al·lòctones invasores desplacen la vegetació i fauna autòctones i redueixen la biodiversitat.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu.

 

 

Plafó interpretatiu de la fusta morta


La fusta morta del bosc representa per a molts organismes un recurs necessari, i sovint escàs, on es poden desenvolupar, protegir, alimentar o reproduir. És el cas de moltes espècies de fongs, líquens i molses, de diversos grups d’invertebrats, determinades aus, rosegadors, ratpenats, etc., sovint especialitzades en aquests hàbitats. La importància ecològica dels organismes especialitzats rau no només en la conservació de les espècies sinó també en la funció que desenvolupen. La fusta morta representa una reserva important de minerals i matèria orgànica. 

Aquest plafó es va realitzar en el marc del conveni entre Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” amb infografia de Diputacio de Girona.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu de la fusta morta.

 

 

Plafó interpretatiu de la biodiversitat dels prats de dall


Els prats de dall són comunitats herbàcies seminaturals que depenen en gran part de la gestió humana. S’han aprofitat tradicionalment per obtenir farratge per alimentar el bestiar mitjançant pràctiques com el dall o la sega i la pastura temporal, i, en ocasions, s’hi han afegit l’adob i la irrigació. Els prats de dall són hàbitats de gran rellevància per la seva biodiversitat. Tenen una gran riquesa florística. Les herbes que dominen són les gramínies i les lleguminoses. Aquests agroecosistemes són una important font de recursos per a nombrosos insectes i proporcionen llocs de cria i aliment a ocells propis d’espais oberts.

Aquest plafó es va realitzar en el marc del conveni entre Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” amb infografia de Diputacio de Girona.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu dels prats de dall.

 

 

Arc de Bruguers (Parc del Garraf)


Per preservar-lo, el 2021 l’Ajuntament de Gavà va delimitar i tancar l’accés a l’Arc de pedra de Bruguers (o roca foradada), un element de gran interès geomorfològic del Garraf vermell. El Parc del Garraf va completar la instal·lació amb aquest plafó interpretatiu sobre la importància d’aquest indret. El plafó subratlla, d’una banda, la vàlua de l’Arc de Bruguers com a patrimoni geològic d’interès local que cal conservar i, d’una altra, la singularitat de l’indret a partir de l’explicació de la seva formació i transformació des del Triàsic inferior (240 milions d’anys) fins a l’actualitat.

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu.

El Garraf vermell (Parc del Garraf)


El Garraf vermell. Una geologia fràgil i singular, aborda la singularitat geològica i florística de la zona del Garraf vermell i aporta moltes imatges, dades curioses, un mapa de localització i unes explicacions molt didàctiques i divulgatives sobre els principals elements d’interès geomorfològic i sobre la flora d’aquests indrets. La localització del plafó és a l’itinerari GR-92, a l’inici del corriol que  surt de l’ermita de Bruguers i puja al castell d’Eramprunyà. 

Cliqueu damunt la imatge per desplegar el plafó interpretatiu.

 

#language("interest")