caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Biodiversitat


Conèixer els organismes vius presents actualment, o en temps històrics, en un espai protegit i la seva distribució geogràfica és essencial per valorar el seu bon estat de conservació, la seva riquesa i singularitat. A més, aquesta informació és fonamental a l'hora de gestionar aquestes mateixes espècies i els seus hàbitats, així com les relacions que s'estableixen entre elles. Als espais protegits es desenvolupen nombrosos programes de seguiment i accions de conservació que, anualment, generen un gran nombre d'observacions al camp i que, degudament tractades, s'integren en grans bases de dades.

La consulta d'aquestes bases de dades, que també inclouen fòssils, exemplars de museus, plecs d'herbaris, estudis científics i observacions de ciència ciutadana, permet disposar d'una primera aproximació de la biodiversitat d'un territori.

A les pàgines següents es mostra, per a cada un dels espais protegits, les observacions i els tàxons dels que es té coneixement. També es mostra la distribució espacial d'aquestes observacions, mitjançant mapes elaborats amb les fonts de dades utilitzades, així com una indicació de la seva qualitat i fiabilitat.

#language("interest")