caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Plans de conservació del medi natural


Els plans de conservació del medi natural són eines de suport a la gestió on, en relació a un àmbit del medi natural, es determinen objectius per a garantir-ne un estat favorable, s’harmonitzen les polítiques de conservació amb la resta de polítiques, es desenvolupen criteris i actuacions per assolir els objectius, i es preveuen els mecanismes d’avaluació.

A la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, els més usuals són: els que es centren en el conjunt d’un espai natural protegit concret; i, els que es centren en una espècie, o grup d’espècies properes, que pel seu grau d’amenaça requereixen de mesures addicionals específiques respecte a les de gestió ordinària dels espais naturals on es troba.

#language("interest")