CAESEN

Navegació

Programes de seguiment d'ocells: SOCC i SYLVIA


El programa de seguiment d’ocells és un dels elements del seguiment de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals (XPN). El seguiment d’ocells aporta informació sobre les tendències poblacionals de les espècies i indicadors de síntesi sobre l’estat del medi natural.

L'Institut Català d’Ornitologia (ICO) és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els seus hàbitats amb l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les polítiques de conservació de la biodiversitat. En les darreres dècades l’ICO ha desplegat a Catalunya diversos programes de seguiment o monitoratge d’ocells que també es desenvolupen a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. També cal destacar iniciatives molt participatives, on destaca el portal Ornitho.cat, que permet compartir les observacions que realitzen els naturalistes a Catalunya.

Els dos programes de seguiment principals que desenvolupa al conjunt de Catalunya i dins la xarxa de parcs són:

En algun dels parcs també es realitzen altres estudis i seguiments com els de les poblacions de perdius per conèixer l'evolució de les poblacions subjectes a explotació cinegètica i estudis sobre les poblacions de rapinyaires.

interest