CAES

Xarxa de Parcs

FAQS - Flora i vegetació


Als parcs hi habiten moltes espècies de flora (plantes, arbustos, enfiladisses, arbres) que es distribueixen en funció de la geologia, l’orientació i l’alçada. Si recorres un itinerari a un ritme suau i parant atenció és possible que puguis observar diferents espècies. A l’apartat Flora de la web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals pots consultar què es fa quant a flora en els àmbits següents: recerca i seguiment, gestió i conservació, anàlisi i divulgació i publicacions, a més d’un llistat d’enllaços d'interès.

Per altra banda, alguns parcs tenen informació diversa de la flora i catàlegs de flora que es poden consultar a l’apartat Flora. Divulgació i publicacions de la web Conservació de la biodiversitat. 

A quasi tots els espais naturals que formen la Xarxa de Parcs Naturals habiten espècies de flora protegida segons l’estat de conservació en què es troben. Algunes d’elles són endemismes que només compten amb un àmbit de distribució regional o, fins i tot, local (només en l’àmbit d’un parc). La majoria d’espais tenen implantat des de fa anys el programa de Seguiment Estandarditzat de Flora Amenaçada (SEFA) d’aquelles espècies que s’ha considerat més prioritari conèixer-ne anualment l’estat de les poblacions conegudes. 

La normativa vigent de prevenció d’incendis estableix que les restes de tallades (aprofitaments forestals) s’han d’eliminar dins una franja de 20 metres a banda i banda dels camins. Més enllà d’aquesta distància, es permet deixar la brancada sempre que es trossegi i es disposi ajaguda a terra. S'ha comprovat que deixar les restes de tallada in situ resulta beneficiós per la incorporació de nutrients al sòl quan aquestes es descomponen i ofereix altres avantatges per a la conservació del bosc com ara protecció contra l’erosió, l’augment de la retenció d’aigua o l’assentament de flora i fauna associada a la fusta morta i podrida. 

A més, les restes poden arribar a frenar l’avanç del foc en cas d’incendi i reduir la probabilitat que les flames arribin a les capçades.

Per a més informació, pots consultar aquest vídeo explicatiu sobre la importància de deixar les restes vegetals al terra.

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa

Your privacy is our priority

To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some cookies on the website to facilitate its use:

  • Own and third parties for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
  • Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
    We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser.
  • From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.

More information