caes

Xarxa de Parcs

Navigation

Divulgació i publicacions


Guies

Les guies són publicacions de la col·lecció Patrimoni natural on es mostra la riquesa d'espècies de fauna i flora que es troben en els espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona.

 

Guia de la flora bàsica Guia de flora bàsica. Parc Natural del Montseny

 


Catàlegs

La flora del massís ha estat estudiada des de fa segles i en les darreres dècades la informació s'ha incrementat de manera notable. El "Catàleg de la flora vascular del massís del Montseny" és una recopilació d'aquests coneixements històrics i aporta noves cites florístiques que permeten entendre millor la biodiversitat d'aquest espai natural.

 

 

 

Catàleg de la flora vascular del massís del Montseny

 

Catàleg de flora vascular del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac


Estudis i seguiments

En alguns casos s’aprofita la presència de determinades espècies als parcs per realitzar estudis i seguiments específics.

 

N’és un exemple el margalló del Garraf, del que recentment se n’han estudiat algunes de les seves propietats fisiològiques. Podeu trobar més informació sobre aquest estudi en el vincle següent:

 

De vegades, els parcs formen part d’estudis més amplis sobre determinades espècies, com és el cas, entre altres, del teix o de la pinassa:

 

També s’han realitzat estudis aplicats en camps com l’etnobotànica i activitats de formació en aquest sentit

 

Els jardins botànics són centres que estan habilitats per a la divulgació, l’estudi i la conservació de diferents espècies de la flora, amb l’exhibició al públic d’exemplars vius. Podeu trobar més informació sobre com trobar-los i els seus continguts a l'enllaç següent:

 

Una altra oportunitat de conèixer els elements vius que componen la flora és mitjançant la passejada pels itineraris botànics, com el de la Pleta (Parc del Garraf).

 

Logo SEFA
 

Catàleg col·lectiu - Flora


El catàleg col·lectiu és una plataforma que permet consultar en línea el fons documental de la Xarxa de Parcs Naturals. Els centres de documentació de la XPN recopilen materials documentals de diferents àmbits per facilitar-ne el coneixement, la recerca i la gestió. Ara, el catàleg col·lectiu permet a estudiosos i investigadors consultar articles, documents o llibres del seu àmbit d’interès.

Cliqueu damunt la imatge per consultar el fons documental de Flora

#language("interest")