caes

Xarxa de Parcs

Navegació

Flora. Anàlisi


 

Els espais naturals protegits suposen una gran oportunitat per la conservació de les diferents espècies de flora i les comunitats presents al territori.

 

En alguns casos s'han elaborat documents específics per la conservació, amb la selecció de les principals espècies d'interès en alguns parcs. En el cas del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac es pot consultar el document següent:

 

 

També al Parc Natural del Montseny:

 

Històricament, s’han confeccionant per part de diversos experts algunes flores completes en certs àmbits, o de determinats grups de plantes del espais naturals. 

 

Poligonatum odoratum, present al Parc de Sant Llorenç

Poligonatum odoratum, una espècie present al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Com a resultat de la recerca, s’han obtingut productes de consulta que interrelacionen diferents grups d’organismes. Els estudis de pol·linització realitzats durant anys al Parc del Garraf han permès l’obtenció d’una guia digital per difondre el paper que tenen els diferents elements de flora i els insectes pol·linitzadors, i que permet identificar fàcilment les flors i els insectes que les pol·linitzen:

 

Estepa d’arenal (espècie protegida) amb escarabats pol·linitzadors

Detall d’una flor d’estepa d’arenal (espècie protegida al Parc del Garraf) amb alguns individus d’escarabats pol·linitzadors

 

Per a la flora d'interés de conservació prioritari el programa SEFA té un apartat d'anàlisi.

 

#language("interest")