CAES

Parc del Foix

Navigation

XXVI Concurs de fotografia


Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix


 

La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix convida els amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos. El programa «Viu el parc» us convida a presentar les vostres fotografies al XXVI Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:

1. Tema. S’estableix una única modalitat temàtica: qualsevol aspecte dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix.

2. Concursants. El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.

3. Obres. S’hi poden presentar fins a un màxim de tres fotografies.

4. Procediment. Qualsevol procediment, tant en blanc i negre com en color. Les fotografies han de ser sobre paper fotogràfic.

5. Format. El format de les fotografies és lliure, però han d’anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30 x 40 cm i amb un gruix no superior a 2 mm.

6. Jurat. Es designarà oportunament i estarà format per tres persones de prestigi reconegut. Hi actuarà com a secretari un membre del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. Data límit d’admissió i lloc de presentació. Les obres s’han de presentar o enviar dins d’un sobre abans de les 20 hores del dia 18 de novembre del 2020 a l’Ajuntament de Castelldefels, Regidoria de Cultura (plaça de l’Església s/n. 08860 Castelldefels). Al sobre hi ha de dir: «XXVI Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix» i al dors de cada fotografia presentada hi ha de constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l’adreça i els telèfons de l’autor i de l’entitat fotogràfica a la qual pertany —si és que en forma part d’alguna— i el correu electrònic.

8. Veredicte i lliurament de premis. Es farà públic el divendres 27 de novembre del 2020, a les 20 hores, a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l’exposició.

9. Premis:

Un primer premi de 450 euros.

Un segon premi de 300 euros.

Un tercer premi de 175 euros.

S’atorgaran 3 accèssits de 100 euros cada un. Per tant, l’import total dels premis serà de 1.225 euros.

10. Drets d’edició. L’organització té dret a publicar i reproduir les obres premiades. Cap dret de reproducció de les imatges pot ser transferit a tercers sense el previ consentiment de l’autor. En acabat, les còpies premiades quedaran arxivades a la Diputació de Barcelona. Les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans del final de novembre del 2020. Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l’organització.

11. Drets d’imatge. Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que apareixen a les seves fotografies i de les possibles reclamacions.

12. Respecte per l’entorn. Els participants han d’actuar de manera respectuosa i discreta, minimitzar el seu impacte sobre el medi natural i sobre els seus habitants i contribuir a restaurar les condicions de l’entorn. No s’acceptaran fotografies que el jurat consideri que hagin afectat la fauna o l’entorn natural de manera explícita.

13. Acceptació de les bases. L’acceptació de les bases pressuposa l’acceptació de la incorporació de les dades personals a un fitxer, les quals només s’utilitzaran per fer difusió d’aquest concurs fotogràfic o d’altres organitzats per la Diputació de Barcelona (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal)