L'ús de la bicicleta


El Parc Agrari del Baix Llobregat és una àrea econòmica especialitzada en la producció agrícola. En aquest espai, s'hi viu i s'hi treballa. Sigueu respectuosos i respecteu les recomanacions següents quan hi accediu en bicicleta.

 • L'accés motoritzat està autoritzat tan sols a vehicles agraris i serveis. La circulació en bicicleta només està permesa en camins marcats com a compatibles per a l'ús públic. Si circuleu pel parc respecteu la prioritat dels vehicles agraris. No useu els auriculars mentre aneu en bicicleta. Si circuleu en grup aneu en fi la per facilitar els avançaments. Useu el casc i refl ectants.
 • No supereu els 20 km/h ni feu maniobres brusques que puguin provocar perill o ensurts.
 • El paisatge del Parc Agrari del Baix Llobregat el confi guren elements agraris, naturals i arquitectònics. Gaudiu-ne i preserveu-lo per a les generacions futures.
 • L'horticultura i la fructicultura són la base econòmica dels pagesos de la comarca. Respecteu les plantacions i recordeu que la recol·lecció no permesa és penalitzada.
 • Atenció! Hi ha zones on es realitzen tractaments fitosanitaris esporàdics.
 • Els senyals instal·lats compleixen la funció d'informar tothom. No els malmeteu.
 • La caça hi és prohibida, a excepció de permisos especials per a la gestió de la fauna que ocasiona danys als cultius.
 • Prohibit fer foc excepte per cremar restes vegetals.
 • Si heu d'aparcar, estacioneu el vehicle de manera que no impedeixi el pas pels camins. No aparqueu mai davant l'entrada de camins públics o privats.

Circulació motoritzada


 • La circulació motoritzada del parc es desenvoluparà de manera ordenada i respectuosa amb el medi. L'excés de velocitat pot provocar accidents i atropellaments de persones i freqüentment de fauna.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km / h. El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L'erosió originada per les derrapades provoca l'aparició de sots i guals en la xarxa viària. Circular amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra mullat.
 • Els camins, senders i senders són d'ús exclusiu per als vianants.
 • La circulació de vehicles es limitarà a les pistes obertes al públic i no està permesa camp a través, per tallafocs o per les vies de rierols.

 

Normativa vinculada:

 • Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
 • Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'accés motoritzat al medi natural.
 • Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
 • Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.

 

Díptic amb consells i recomanacions:

 

interest

Mapa del parc

Mapa del Baix Llobregat