caes

Xarxa de Parcs

Navegació

Desenvolupament sostenible / Dimensió econòmica


El desenvolupament sostenible és aquell que té en compte les generacions futures i per tant respecta el medi ambient, però també té respecta els aspectes socials i culturals de la comunitat humana implicada. Per tant podem dir que el desenvolupament sostenible té una dimensió ambiental, una dimensió social i una dimensió econòmica.

Les llegendes, les dites, les endevinalles, el vocabulari autòcton i les creences poden ser primeres matèries a partir de les quals desenvolupar productes i serveis. Poden ser la base de llibres, publicacions o rutes temàtiques, a més de ser objecte de teatralitzacions. Aquests productes es podrien destinar tant a la població local com als consumidors externs; d'aquesta manera es fomentaria un turisme cultural i de qualitat.

Quan les arts de l'espectacle puguin atraure turisme cultural, serà una font d'ingressos per a la població local dedicada als serveis. La visita a una activitat concreta, pot generar l'interès per visitar altres espais i aportar beneficis econòmics per al conjunt del sector serveis. Aquest tipus de turisme serà respectuós amb l'entorn natural i cultural, ja que és el motiu de la visita.

Les festes i els aplecs, igual que en el cas de les arts de l'espectacle, poden aportar un turisme cultural que activa tot el sector serveis del territori. Les fires potencien la comercialització dels productes locals, donant a conèixer, en un àmbit més ampli, els productes del Montseny (per exemple, la producció de mel, l'elabració de formatges, les castanyes, els bolets i la producció de vi, entre d'altres). També es potencia el sector primari i secundari de la població local, perquè es dóna certa viabilitat econòmica a les seves activitats. Són un espai que permet promoure els oficis i activitats tradicionals i que, per tant, també contribueix a la seva viabilitat. 

Pel fet de tractar-se d'organitzacions molt locals que, en alguns casos gestionen recursos limitats, cal pensar en dos tipus de beneficis econòmics de les formes tradicionals d'organització política, econòmica, jurídica i social: els derivats d'utilitzar un recurs determinat i els que es puguin obtenir de les activitats que es duguin a terme. Aquests beneficis recauran directament sobre la població local. Un exemple són els mercats locals que promouen la producció i el comerç de proximitat, evitant el transport i disminuint intermediaris, deixant tot el valor afegit al territori.

La memòria oral pot ser matèria prima per desenvolupar productes o serveis derivats d'aquests coneixements. Podrien ser llibres, rutes temàtiques o teatralitzacions. En aquest cas els productes anirien adreçats als consumidors externs, perquè puguin conèixer la memòria del territori i a la població local perquè la memòria no es perdi.

Dins dels sabers relacionats amb l'alimentació, la cuina de temporada i de proximitat pot aportar un turisme gastronòmic de qualitat. A més activaria el sector serveis al voltant de la restauració i el turisme de natura o cultural. Els beneficis econòmics recaurien en el sector de la restauració principalment, però també en el productors agropecuaris, en els caçadors, els recol·lectors i en tota la xarxa de serveis associats al turisme.

El coneixement del medi i el manteniment del paisatge constitueixen l'objecte fonamental del turisme de natura. L'ús responsable dels recursos naturals que es deriva dels coneixements i les pràctiques sobre el medi, acabarà portant un desenvolupament econòmic sostenible en el temps per als productors locals. A més, la producció basada en els coneixements tradicionals del medi, porta associada un nivell de qualitat que fa augmentar el valor dels productes. La comercialització local dels productes, tant frescos com elaborats, donarà viabilitat econòmica a l'activitat de la població que s'hi dedica.

En el context tecnològic en què ens trobem, l'art de recuperar oficis tradicionals és el que dóna valor als productes artesans. La comercialització d'aquest tipus de producte pot aportar una font d'ingressos a la població que s'hi dediqui. Si les matèries primeres són locals també s'aporta viabilitat econòmica a la població que es dedica a l'extracció/producció de les matèries primeres, fent que tot el valor afegit sigui en benefici de la població local.

#language("interest")

Mapa de l'inventari