caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navegació

Els antecedents


L'inventari que es presenta en aquest web té el seu origen en un projecte anomenat "Metodologia per a l'inventari del patrimoni cultural immaterial a les reserves de la biosfera: l'experiència del Montseny" que va ser impulsat l'any 2009 pel Centre UNESCO de Catalunya i va tenir una durada de dos anys.

 

El projecte es va emmarcar en dues iniciatives de la UNESCO: la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i el Programa sobre l'Home i la Biosfera i tenia com a objectiu general contribuir a la preservació del patrimoni natural i cultural de les reserves de la biosfera i, concretament, de la Reserva de la Biosfera del Montseny.


La primera obligació que estableix la Convenció [LINK A L'APARTAT 2,.1 SOBRE LA CONVENCIÓ] és l'elaboració d'inventaris del patrimoni cultural immaterial donat que difícilment es pot salvaguardar un patrimoni si prèviament no ha estat identificat.


Davant la dificultat general en l'àmbit internacional, de trobar la manera de realitzar aquests inventaris, es va posar en marxa un projecte pilot amb l'objectiu de desenvolupar una metodologia pràctica per a l'elaboració d'aquests inventaris. I atès que en la mateixa Convenció es posa de manifest la importància del patrimoni cultural immaterial com a garant del desenvolupament sostenible, es va decidir acotar geogràficament el projecte a l'única reserva de la biosfera que en aquell moment hi havia a Catalunya, el Montseny.  


El projecte, iniciat a finals de l'any 2009 i finalitzat el mes d'octubre del 2011, es va desenvolupar en diverses fases i se'n van obtenir els resultats següents:

 

  • Inventari del patrimoni cultural immaterial de la Reserva de la Biosfera del Montseny
  • Metodologia per a l'inventari del patrimoni cultural immaterial a les reserves de la biosfera
  • Contribució del patrimoni cultural immaterial al desenvolupament sostenible a les reserves de la biosfera

En síntesi, el projecte va consistir en la definició d'una metodologia de treball prèvia, l'elaboració de l'inventari pròpiament dit, la revisió de la metodologia a la llum de l'experiència i la redacció de la metodologia definitiva.

 

Tot el projecte va estar supervisat per un òrgan de coordinació format per la Reserva de la Biosfera del Montseny, el Museu Etnològic del Montseny, el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (actualment Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals) de la Generalitat de Catalunya, i el Centre UNESCO de Catalunya.

 

Per dur a terme el projecte es va contractar un equip de tres persones per a la realització del treball de camp: una antropòloga, un historiador i un ambientalista. El treball de camp va tenir una durada de 12 mesos, durant els quals es van fer 99 visites en les quals es va entrevistar més d'un centenar de persones. Després del treball de camp es van realitzar diverses sessions participatives per acabar d'establir la llista definitiva dels elements que formarien l'inventari i es va analitzar la manera com aquests elements podien contribuir al desenvolupament sostenible. Finalment, amb l'experiència acumulada es va redactar la metodologia emprada.
 

#language("interest")

Mapa de l'inventari