caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navegació

Com s'ha fet


El primer inventari del patrimoni cultural immaterial del Montseny es va elaborar entre els anys 2009 i 2011, en el marc de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, de la UNESCO. Aquest acord internacional consagrava un nou concepte aplicat, essencialment, al que fins llavors entrava dins del camp de la cultura popular i tradicional. Per tant un inventari del patrimoni cultural immaterial no és un inventari de la cultura popular i tradicional ni un inventari del patrimoni etnològic, sinó un inventari fet d'acord amb la definició i els criteris establerts per la Convenció.
 
 
Amb tot, per a elaborar el present inventari s'ha aprofitat tot el treball fet per a l'Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (IPEM), realitzat entre els anys 1995 i 1999 pel Museu Etnològic del Montseny "la Gabella" en el marc dels programes de recerca de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya. Primer de tot es va comprovar si cadascun dels elements recollits a l'IPEM era coherent amb la definició de patrimoni cultural immaterial establerta per la Convenció i si complia els criteris que se'n deriven, que són:
 
  1. Es tracta d'un element viu.
  2. Es transmet de generació en generació.
  3. La comunitat implicada el considera part del seu patrimoni cultural.
  4. L'element infon a la comunitat implicada un sentiment d'identitat i de continuïtat.
  5. És compatible amb els drets humans i amb el desenvolupament sostenible.
 
 
El resultat va ser una llista d'elements descartats per no complir els criteris, una llista d'elements que el compleixen i una llista d'elements sobre els quals ens cal més informació per comprovar si compleixen els criteris o no. Paral·lelament ers va dur a terme un treball de documentació per a identificar nous elements.
El següent pas va ser realitzar un treball de camp amb un doble objectiu: recollir la informació necessària per a comprovar els criteris dels elements pendents i identificar nous elements. La darrera fase va ser presentar l'inventari resultant en quatre sessions públiques informatives en cadascun dels quatres vessants del Montseny, per tal que els assistents el ratifiquessin i resolguessin alguns dubtes que romanien. A partir d'aquí s'ha construït aquest inventari, que s'anirà enriquint amb les aportacions que es rebin a través d'aquest web o d'altres vies.
 
 
Cal tenir en compte que l'inventari no té pretensió d'exhaustivitat, entre altres raons perquè això implicaria un treball molt superior als dos anys que va durar el projecte. També cal tenir en compte que, atesa la limitació de temps i de recursos, l'inventari va donar prioritat a aquells elements que la pròpia gent del Montseny considerés com a característics i no s'han recollit elements molt coneguts del patrimoni cultural immaterial que són propis de tot Catalunya, com ara la sardana, els gegants, la castanyada, la diada de Sant Jordi i molts més. A més, el caràcter viu d'aquest patrimoni i la percepció social que se'n té fan que aquest inventari sigui per naturalesa dinàmic.

#language("interest")

Mapa de l'inventari