caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navegació

La Convenció de la UNESCO


L'any 2003, la UNESCO va aprovar la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, que té com a objectius la identificació, la documentació, la recerca, la preservació, la protecció, la promoció, la valoració, la transmissió i la revitalització d'aquest patrimoni en els seus diferents aspectes.

La Convenció, que va entrar en vigor el 20 d'abril de 2006, i que s'està desplegant pels 161 estats que voluntàriament l'han ratificat, com l'Estat espanyol, estableix l'obligació d'elaborar un inventari del patrimoni cultural immaterial amb participació de les comunitats, els grups i les organitzacions no governamentals pertinents. Aquest és un dels primers reptes que s'han d'assumir.

La Convenció té la finalitat de posar en valor el patrimoni cultural immaterial de tots els pobles del món, davant la constatació que molt sovint aquest patrimoni no és prou valorat ni per la pròpia població i està desapareixent a un ritme accelerat.

El patrimoni cultural immaterial és un concepte relativament nou que es refereix fonamentalment als àmbits de la cultura popular i tradicional, el patrimoni etnològic i el folklore. La Convenció el defineix com:

"els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques —juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents— que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet d'una generació a l'altra, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, la qual cosa els infon un sentiment d'identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana."

Aquest patrimoni immaterial es manifesta en particular en les categories següents:

D'acord amb la Convenció, la "salvaguarda" inclou, entre d'altres, la identificació, la documentació, la recerca, la preservació, la protecció, la promoció, la valoració, la transmissió i la revitalització d'aquest patrimoni.

#language("interest")

Mapa de l'inventari