CAES

Parc del Foix

Navegació

Convocatòries de treball


Selecció de personal - Parc del Foix


Procés selectiu S-01F/16 per cobrir una plaça de la plantilla laboral amb caràcter d'interinitat fins la provisió reglamentària de la plaça en la categoria de Guarda Forestal.

 

Data publicació BOP: Dimecres, 30 de març de 2016

 

Data publicació DOGC: Dimecres, 6 d'abril de 2016

 


 

Resolució de la convocatòria S-01F/16

 

QUADRE VALORACIÓ

 

 

1a. Fase

2a. Fase

3a. Fase

4a. Fase

TOTAL

Número sol·licitud

Prova

Català

a

b

c

d

Total

Entrevista

 

52

APTE

EXEMPT

0,5

1,5

0

0

2

2,5

4,5

84

APTE

EXEMPT

0,38

1

0,18

0,3

1,86

2

3,86

114

APTE

EXEMPT

1,92

2

1,53

1,5

6,95

2,5

9,45

140

APTE

EXEMPT

2,07

2

1,4

1,73

7,2

3

10,2

141

APTE

EXEMPT

3

2

2

2

9

2

11

157

APTE

EXEMPT

3

1,5

0

1,14

5,64

2,6

8,24

 

D'acord amb el punt 5.5 de les bases de la convocatòria de selecció S-01F/16, per tal de proveir una plaça de la plantilla laboral amb caràcter d'interinitat, fins la provisió reglamentària de la plaça, en la categoria de Guarda Forestal, es publiquen les valoracions obtingudes a la fase de valoració de mèrits i a l'entrevista personal, amb el nom de la persona proposada:

 

SERRET CONDAL, MARC

 

 

Contra aquest resultat podreu interposar recurs d'alçada davant el President del Consorci del Parc del Foix en el termini d'un mes, segons el que disposa l'article 114 de la Llei 4/1999 de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Barcelona, 18 de juliol de 2016


 

Segona modificació resultats valoració de mèrits

 

Havent-se observat un error en la publicació dels resultats de la valoració de mèrits, corresponent a la tercera fase del procés selectiu, d'acord amb allò que s'estableix en el punt 5.3 de les bases de la convocatòria S-01F/16, per tal de cobrir una plaça de la plantilla laboral amb caràcter d'interinitat fins la provisió reglamentària de la plaça en la categoria de Guarda Forestal del Consorci del Parc del Foix, l'òrgan seleccionador ha decidit valorar de nou la documentació acreditativa aportada pels aspirants, publicant aquests resultats definitius:

 

NÚMERO SOL·LICITUD

MÈRITS

 

a

b

c

d

Total

52

0,5

1,5

0

0

2

84

0,38

1

0,18

0,3

1,86

114

1,92

2

1,53

1,5

6,95

140

2,07

2

1,4

1,73

7,2

141

3

2

2

2

9

157

3

1,5

0

1,14

5,64

 

Barcelona, 13 de juliol de 2016


 

Modificació resultats valoració de mèrits

 

Havent-se observat un error en la publicació dels resultats de la valoració de mèrits, corresponent a la tercera fase del procés selectiu, d'acord amb allò que s'estableix en el punt 5.3 de les bases de la convocatòria S-01F/16, per tal de cobrir una plaça de la plantilla laboral amb caràcter d'interinitat fins la provisió reglamentària de la plaça en la categoria de Guarda Forestal del Consorci del Parc del Foix, es publiquen novament aquests resultats

 

NÚMERO SOL·LICITUD

MÈRITS

 

a

b

c

d

Total

52

0,5

1

0

0,5

2

84

0,38

0,5

0,18

0,8

1,86

114

1,92

2

1,53

2

7,45

140

2,07

2

1,4

2

7,47

141

3

0

2

2

7

157

3

1

0

0,3

4,3

 

Barcelona, 11 de juliol de 2016


 

Resultats valoració de mèrits

 

Es fan públics els resultats de la valoració de mèrits, corresponent a la tercera fase del procés selectiu, d'acord amb allò que s'estableix en el punt 5.3 de les bases de la convocatòria S-01F/16, per tal de cobrir una plaça de la plantilla laboral amb caràcter d'interinitat fins la provisió reglamentària de la plaça en la categoria de Guarda Forestal del Consorci del Parc del Foix.

 

NÚMERO SOL·LICITUD

MÈRITS

 

a

b

c

d

Total

52

0,5

1

0

0,5

2

84

0

0,5

0,2

0,8

1,5

114

0,5

2

1,5

2

6

140

0,4

2

1,3

2

5,7

141

0

0

2

2

4

157

3

1

0

0,3

4,3

 

Barcelona, 8 de juliol de 2016


 

Data realització de l'entrevista personal

 

D'acord amb allò que s'estableix en el punt 5.4 de les bases de la convocatòria S-01F/16, per tal de cobrir una plaça de la plantilla laboral amb caràcter d'interinitat fins la provisió reglamentària de la plaça en la categoria de Guarda Forestal al Consorci del Parc del Foix, es fa públic la data, l'hora i el lloc de l'entrevista personal.

 

Data: 15 de juliol de 2016

 

HORA

NÚMERO SOL·LICITUD

11:00

52

11:00

84

11:00

114

11:30

140

11:30

141

11:30

157

 

 

Lloc: Recinte de l'Escola Industrial, edifici del Rellotge, 3a. planta. C/ Comte d'Urgell, 187, Barcelona.

 

Barcelona, 8 de juliol de 2016


 

Resultats exercici de coneixements de català

 

Es fan públics els resultats de l'exercici de coneixements de català, corresponent a la segona fase del procés selectiu, d'acord amb allò que s'estableix en el punt 5.2 de les bases de la convocatòria S-01F/16, per tal de cobrir una plaça de la plantilla laboral amb caràcter d'interinitat fins la provisió reglamentària de la plaça en la categoria de Guarda Forestal del Consorci del Parc del Foix.

 

Núm. registre sol·licitud Qualificació
157 EXEMPT

 

Barcelona, 8 de juliol de 2016

 


 

Resultats de la prova teòrico-pràctica de la convocatòria de selecció S-01F/16 (Guarda Forestal) [pdf]. Data de publicació 30 de juny de 2016

 

Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos. Data de la prova teòrico-pràctica [pdf]. Data de publicació 9 de juny de 2016

 

 

Documents:

 


 

Les ofertes de treball de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona es regeixen per la normativa establerta en la funció pública.


En els següents enllaços, trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen en la plantilla de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei, així com també places de nova creació per necessitats tecnològiques o d'especialització.

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació