XXIII Concurs de fotografia


Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix


La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix convida els amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els contrastos.

El programa Viu el parc us convida a presentar les vostres fotografies al XXIII Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:

 

 1. Tema. S'estableixen dues modalitats temàtiques:
  • Qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d'Olèrdola i del Parc del Foix.
  • Qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc que se celebrarà el diumenge 5 de novembre al castell d'Olèrdola.
 2. Concursants. El concurs és obert a qualsevol persona afeccionada a la fotografia.
 3. Obres. S'hi podran presentar fins a un mà­xim de tres fotografies, en cadascuna de les modalitats.
 4. Procediment. Qualsevol procediment, tant en blanc i negre com en color. Les fotografies han de ser sobre paper fotogràfic.
 5. Format. El format de les fotografies és lliure, però han d'anar muntades sobre una cartolina blanca o negra de 30x40 cm i amb un gruix no superior a 2 mm.
 6. Jurat. Es designarà oportunament i serà format per tres persones de prestigi reconegut; hi actuarà com a secretari un membre del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
 7. Data límit d'admissió i lloc de presentació. Les obres es presentaran o s'enviaran dins d'un sobre, abans de les 20 h del dia 21 de novembre del 2017 a l'Ajuntament de Castelldefels, Regidoria de Cultura, pla­ça de l'Església, s/n. 08860 Castelldefels. En el sobre, hi haurà de dir: «XXIII Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix, 2017» i al dors de cada fotografia presentada es farà constar el títol de la fotografia, el nom, els cognoms, l'adreça i els telèfons de l'autor i de l'entitat fotogràfica a la qual pertany, si és que en forma part d'alguna, i el correu electrònic.
 8. Veredicte i lliurament de premis. Es farà públic el divendres 1 de desembre del 2017, a les 20 hores, a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, coincidint amb la inauguració de l'exposició.
 9. Premis. Per a la primera modalitat (qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc d'Olèrdola i del Parc del Foix), s'estableixen els premis següents: un primer premi de 375 euros, un segon premi de 200 euros i un tercer premi de 150 euros. Per a la segona modalitat (qualsevol instantània dels actes de la Festa Major del Parc), s'estableix un primer premi de 250 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi de 100 euros. Per tant, l'import total dels premis serà de 1.225 euros.
 10. Drets d'edició i exposició de les fotografies. L'organització tindrà dret a publicar i reproduir les obres premiades. L'organització es reserva el dret de publicar un catàleg i exposar una selecció de les fotografies presentades en els llocs que consideri d'interès: però, en acabat, les fotografies no premiades es retornaran als autors, no abans del final de novembre del 2018.