CAESEN

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Litoral

Antoni Puig

Producció de la mongeta del ganxet amb denominació d'origen protegida.

Adreça postal:
08170 Montornès del Vallès
Tel. 935 680 593
A/e: puigantoni@hotmail.com