caes

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Litoral

Aparcament a l’entorn de la plaça de l’Església -Vallromanes (aparcament muncipal)

Capacitat: Més de 10 places lliures (1 minusvàlid a 25 metres)
 
A l’entorn directe del plafó hi ha aproximadament 15 places. A la mateixa riera a pocs metres del plafó d’inici, hi ha força places. Valorar condicions meteorològiques.
 

Inici itinerari: SL-C 117 La Font de Can GurguíAdreça postal:
Plaça de l’Església
Vallromanes