Regulació i ordenació de la caça Garraf i Olèrdola


Programa de gestió cinegètica


Batudes de senglar

 

 

Horari aproximat: de 6 a 15 h

Podeu consultar els avisos de batudes actius a la secció d'avisos i alertes


 

El Programa de gestió cinegètica dels Parcs del Garraf i Olèrdola té l'objectiu d'establir directrius i proposar actuacions per ordenar la caça als parcs, tot seguint les indicacions i el texte normatiu del Pla especial del Garraf i del Pla especial d'Olèrdola, es a dir fent compatible l'activitat cinegètica amb la conservació i millora de les poblacions faunístiques autòctones i reduint els conflictes amb usuaris i habitants dels espais protegits.

 
En  els dos parcs  hi ha un conjunt d'Àrees Privades de Caça gestionades per les diferents societats de caçadors. La major part d'elles fan batudes de senglar durant la temporada de caça, així com algunes batudes extraordinàries. En el següent enllaç del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya podreu trobar un mapa sobre geoinformació i localització de les Àrees Privades de Caça.
 
 

Societats de caçadors als àmbits dels parcs del Garraf, Olèrdola i Foix

 

El calendari que oferim a continuació és sobre les dates possibles de caça major de cada societat de caça. Les dates concretes les anirem informant puntualment en aquesta pàgina.

Us demanem precaució si teniu previst transitar per la zona per evitar qualsevol tipus d'accident.

 


APC B-10086 Gavà. De setembre a febrer, dissabtes i puntualment algun diumenge.
APC B-10094 Begues. De setembre a febrer, dissabtes.
APC B-10253 Avinyonet. De setembre a febrer, diumenges i algun festiu i dissabte.
APC B-10318 Olèrdola. De setembre a febrer, dissabtes.
APC B-10323 Sitges. De setembre a febrer, dissbtes i algun dijous i diumenge.
APC B- 10310 Garraf. De setembre a febrer, dissabtes i algun diumenge i dijous.
APC B-10362 Vilanova. De setembre a febrer, diumenges i dissabte una vegada al mes.
APC B-10332 Canyelles. De setembre a febrer, diumenges i dissabte una vegada al mes.
APC B-10250 Olsesa de Bonesvalls. De setembre a febrer, dissabtes i algun diumenge i festiu.

L'ús de la bicicleta


Per conciliar aquesta pràctica esportiva amb la resta d’usuaris i amb el medi natural, us demanen que seguiu les indicacions i recomanacions següents: 

L'ús de la bicicleta als espais naturals protegits

 • Respecteu el medi natural, els béns i les propietats, tant públiques com privades, posant especial atenció a fer compatible l’execució de l’activitat amb el gaudi d’altres possibles usuaris del parc.
 • Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties.
 • Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de tres metres d’amplada. Un dels efectes del pas continuat de bicicletes és la compactació del sòl. Circular per corriols, rieres, tallafocs, roquissars, camp a través i petits senders produeix aquest efecte i redueix la bona permeabilitat del terreny.
 • Adeqüeu la velocitat a les característiques de la via per evitar situacions de risc i garantir la seguretat de la resta de visitants, especialment en els llocs més freqüentats. No feu maniobres brusques que puguin provocar perill o ensurts, com ara atropellaments de persones o de fauna silvestre, principalment en descensos i amb el terra lliscant.
 • L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària, a banda de provocar pèrdua de sòl o vegetació. També la pols que aixeca pot molestar les persones que caminen pel mateix indret.
 • El soroll i la cridòria quan es circula en grup són molt molestos per a la resta de visitants i poden ser perjudicials per a la fauna del parc, especialment per a espècies sensibles com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • Seguiu sempre les indicacions que la senyalització estableixi.
 • Per causes justificades, en determinades zones del parc, la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Per a la vostra seguretat, feu servir el casc i els reflectants. No useu els auriculars mentre aneu en bicicleta. Si circuleu en grup, faciliteu els avançaments.
 • No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres.
 • Els paisatges dels espais naturals protegits els configuren elements agraris, naturals i arquitectònics. Gaudiu-ne i preserveu-lo per a les generacions futures.

Diptic - L'ús de la bicicleta als espais naturals protegits - Consells de seguretat i protecció

Circulació motoritzada


 • La circulació motoritzada del parc es desenvoluparà de manera ordenada i respectuosa amb el medi. L'excés de velocitat pot provocar accidents i atropellaments de persones i freqüentment de fauna.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km / h. El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L'erosió originada per les derrapades provoca l'aparició de sots i guals en la xarxa viària. Circular amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra mullat.
 • Els camins, senders i senders són d'ús exclusiu per als vianants.
 • La circulació de vehicles es limitarà a les pistes obertes al públic i no està permesa camp a través, per tallafocs o per les vies de rierols.

 

Normativa vinculada:

 • Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
 • Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'accés motoritzat al medi natural.
 • Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
 • Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.

 

Díptic amb consells i recomanacions:

 

Regulació de l'acampada


L'acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.

 

Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

 

Àrees d'acampada incloses dins dels equipaments dels parcs

 

Càmpings situats a l'interior o a l'entorn de l'àmbit dels parcs