caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Eficiència energètica


La necessitat de rehabilitar l’hàbitat per assolir bons nivells d’eficiència, sostenibilitat i salut i la responsabilitat que això comporta és una oportunitat per a que emprenguem un nou camí que millori la qualitat de vida de tots nosaltres.

Som cada vegada més conscients dels excessos i incoherències que comporten certs sistemes constructius i productius del nostre entorn.  Aquesta situació desperta l’interès i la necessitat d’obrir noves vies basades en tecnologies més adequades a les necessitats de les persones i a les capacitats del medi en que ens trobem, tenint en compte tant criteris de salut com criteris basats en la sostenibilitat dels recursos naturals i el respecte pel nostre hàbitat.

Des de la Reserva de la Biosfera del Montseny estem treballant en diferents línies d’actuació.  Establir mesures de millora en eficiència energètica en l’àmbit privat i públic, crear sistemes de sensibilització de la població en termes d’eficiència energètica, i ajustar les línies de subvencions amb recursos públics a criteris d’eficiència energètica sostenible. 

L’objectiu és acostar als ciutadans la transició cap a un nou model energètic que maximitzi l'eficiència energètica i la sostenibilitat. El nou model energètic ha de permetre el ciutadà, consumir menys energia, ser capaç de generar-ne mitjançant l’autoconsum a partir d’energies renovables, disposar d’eines per gestionar la seva demanda i participar en la presa de decisions.

Un exemple són les subvencions que es donen a particulars per la instal·lació de calderes de biomassa als habitants de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

 

#language("interest")