caes
Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera del Montseny

Navegació

Pla d’igualtat de gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny


El Pla d’igualtat de gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny s’impulsa des del reconeixement de les desigualtats i discriminacions per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat.

El Pla busca desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el context de la Reserva de la Biosfera del Montseny, amb l’objectiu d’afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, propiciant un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.

La consecució d’aquest objectiu suposa emprendre un programa d’accions dirigides a:

  • Transformar les relacions entre homes i dones i el progrés de la ciutadania.
  • Sensibilitzar al teixit associatiu, entitats i associacions, i a tota la ciutadania en general.
  • Potenciar la participació de la ciutadania, especialment de les dones, per tal d’incorporar les seves necessitats, interessos i expectatives.
  • Millorar la gestió a nivell local i facilitat el treball transversal amb les institucions, optimitzant els recursos disponibles en el territori.

 

El Pla es construeix sobre la base de la participació del territori en totes les fases del seu desenvolupament.

El Pla d’igualtat de gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny, junt amb el Pla d’acció per als propers quatre anys, es va presentar el dia 6 de juny de 2019 a Campins, en el marc d’una jornada organitzada a tal efecte.

 

Les jornades de debat “Dones del Montseny”

Les jornades de debat “Dones del Montseny”, celebrades a la Garriga els dies 2 i 3 de juny de 2017, van suposar el tret de sortida del Grup de Treball per a la igualtat de la reserva, fent evident la voluntat i la necessitat d’abordar la igualtat de gènere en aquest territori. La participació del Grup de Treball ha estat cabdal per a l’elaboració del Pla d’igualtat de gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

 

Els tallers d’empoderament “Les dones del Montseny aprenem juntes”

El 2019 s’ha convocat la segona edició dels tallers “Les dones del Montseny aprenem juntes” als municipis de Cànoves i Samalús, Breda, La Garriga i Sant Miquel de Balenya (Seva).

L’objectiu dels tallers és treballar per l’empoderament de les dones de la reserva des d’una doble vessant. Per una banda, a través de l’aprenentatge de diferents tècniques artístiques i artesanes per treballar productes naturals i, per l’altra, establint unes dinàmiques de grup que afavoreixin la creació de xarxes de complicitat i suport mutu entre les dones participants.

 

Altres informacions d’interès


Vídeo d'entrevistes a les jornades de debat 'Dones del Montseny'. 2 i 3 de juny de 2017

 

#language("interest")