Garraf | Olèrdola Jornades tècniques | Educació ambiental
nov.
19
2018


VIII Trobada d’Estudiosos del Garraf i d’Olèrdola

fins al 20/11/2018

Horari d'inici: Dilluns: 16.30 h / Dimarts: 9.30 h

Horari complet:
Dilluns: de 16.30 a 19 h / Dimarts: de 9.30 a 19 h

Lloc: Masia d’en Cabanyes
Camí Ral, s/n
Vilanova i la Geltrú

Organitzadors: Diputacio de Barcelona, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Consell Comarcal del Garraf

Telèfon: 934 022 843

A/e: jornadesparcs@diba.cat 

Públic a qui va dirigida l'activitat: General

Accés: gratuït

Descripció:

 

 

 

 

Presentació

Ja tenim aquí la VIII Trobada d’Estudiosos del Garraf i d’Olèrdola, quatre anys després de la darrera que es va celebrar a Begues. En aquest període, són moltes les persones que han fet estudis en aquest magnífic escenari i han contribuït a un major coneixement de la seva realitat i dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals. I és precisament per la singularitat d’aquests valors, que s’està treballant perquè el Parc del Garraf sigui declarat parc natural en un futur proper. 

També són moltes les iniciatives i actuacions que s’han dut a terme per gestionar la conservació, l´ús públic i el desenvolupament social i econòmic d’aquests espais. Totes elles, tant si van encaminades a la recuperació d’itineraris, a millores en el patrimoni arquitectònic com al seguiment de la flora i la fauna, ajuden a garantir-ne la seva conservació.

Així, el 19 i 20 de novembre, a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, trobarem el marc idoni per aplegar investigadors i persones interessades en aquells àmbits que, d’una manera o una altra, contribueixen a fer possible l’encaix i la gestió d’aquests espais naturals en el territori. Un marc on fer possible el diàleg i la discussió entre tots ells.

Us animem, doncs, a compartir els resultats dels vostres estudis i actuacions presentant una comunicació a la Trobada. I si voleu venir d’oients, també sereu benvinguts.

 
 

Presentació de comunicacions

Les persones que vulguin presentar a la trobada una comunicació amb els resultats dels treballs realitzats durant aquest darrer període, disposaran d'un màxim de 10 minuts per a fer-ho, i ho hauran de comunicar a l’organització en el moment de formalitzar la seva inscripció mitjançant el formulari per a ponents.

En aquesta inscripció s’haurà d’ajuntar un resum de la comunicació que seguirà els següents criteris:

- S’ha de lliurar un arxiu en format Word.

- Ha d’estar escrit en català i castellà, amb el nom de l’autor o autors, la seva adscripció i les paraules clau, amb una extensió màxima de 950 caràcters, incloent les paraules clau i els espais.

Per tal de poder ser inclòs en la documentació que es donarà als assistents, s'ha de lliurar abans del 20 d’octubre.

En el cas de que la presentació la faci més d’una persona, n’hi ha prou amb que adjunti el resum una d’elles.

Posteriorment, la Diputació de Barcelona publicarà en format digital els treballs presentats. Amb aquest objectiu, caldrà lliurar a l'organització:

- El text complet de la comunicació, seguint les "Normes per a la presentació d'originals" i la "Plantilla per a gràfics". Data límit: 31 de gener de 2019.

- El document de "Cessió de drets d'autor", degudament emplenat. En cas d'autories col·lectives, l'han de lliurar tots i cadascun dels autors i autores.

No es publicaran els treballs la documentació dels quals arribi més tard del 31 de gener de 2019.

Les publicacions de les Trobades d’Estudiosos estan disponibles a la llibreria de la Diputació de Barcelona.

 

 

Pòsters

Les persones que vulguin presentar un pòster il·lustratiu dels seus treballs, presentin comunicació o no, comptaran amb un espai per exposar-los durant la trobada, i ho hauran de fer constar en el moment de formalitzar la inscripció, que caldrà fer-la mitjançant el formulari per a ponents.

Els pòsters, que seran de 100x70 cm. i hauran de seguir la "Plantilla per a la presentació de pòsters", es portaran directament a la Trobada. En cas de que l’organització els hagi d’imprimir, es lliurarà l’arxiu abans del 31 d’octubre.

 

 

Programa

 

Dilluns, 19

16.30 h: Paraules de benvinguda:

- Jesus Calderer. Diputat adjunt d'Espais Naturals

- Enric Garriga. Cap del Servei de Medi Ambient.

- Lluis Giralt. Conseller d’Ordenació Territorial i Habitatge. Consell Comarcal del Garraf.

                               

16.45 h : Xerrada inaugural: La conservació de la biodiversitat com a eina de prevenció de malalties emergents [PDF]. Jordi Serra-Cobo 

           

Gestió

17.15 h:  Efectes de  la introducció d’un ramat de cavalls en llibertat sobre la vegetació del Parc del Garraf. [PDF]. Santi Llacuna Claramunt

17.30 h: Els cavalls de  la Fundació Miranda i el Parc del Garraf. Rosa Galindo 

17.45 h: Sobre l'interès ramader d'algunes espècies dels sotaboscos i matollars del massís del Garraf [PDF]. Jordi Bartolomé Filella

18.00 h: Anàlisi de les activitats organitzades als parcs del Garraf i d'Olèrdola [PDF]. Sofia Paricio García   

18.15 h: Anàlisi de la freqüentació als parcs del Garraf i d'Olèrdola [PDF]. Sofia Paricio García

18.30 h: Com engegar un procés participatiu. El cas de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Garraf, Olèrdola i Foix [PDF]. Sofia Paricio García 

18.45 h: Restauració de la pedrera “El Corral” [PDF]. Eduard Piera 

     

    

 

Dimarts, 20

Gestió

09.30 h: Gestió forestal de les finques públiques al Parc del Garraf i prevenció d'incendis [PDF]. Montserrat Cabré Domènech

09.45 h: Situació de la gestió forestal al Garraf. Joaquim Perramon Ayza                             

10.00 h: Vulnerabilitat dels Perímetres de Protecció Prioritària (PPP) de muntanyes de l’Ordal (B6) i Garraf (B7) al foc forestal [PDF]. Helena Ballart

10.15 h: Models basats en la reproducció de l’astor poden ajudar a compatibilitzar gestió amb conservació dels ecosistemes forestals. Rodrigo del Amo Aguilar

10.30 h: Punts negres d'atropellament de fauna a la xarxa viària en l'àmbit dels Parcs del Garraf i Olèrdola [PDF]. Rafael González 

            

D'11 a 11.30 h: PAUSA  - CAFÈ

                                                                     

Sala 1:

Flora i vegetació              

11.30 h: Estat de conservació de les poblacions ibèriques de Silene neglecta. (Caryopphyllaceae). Llorenç Sáez Gonyalons

11.45 h: Anàlisi dels efectes de les condicions ambientals en la distribució d’espècies arbòries al Parc del Garraf i a les finques de Jafre i Can Vendrell [PDF]. Marc Español Escoda 

12.00 h: Implicació de la disponibilitat de nutrients i el sexe en la resistència a la foto-inhibició hivernal de Pistacia lentiscus [PDF]. Paula Muñoz Roldan     

12.15 h: Seguiment estandaritzat de Flora Amenaçada (SEFA) als parcs del Garraf i d’Olèrdola. Eulàlia Gómez Molina

12.30 h: Seguiment de l’estepa d’arenal (Halimium halimifolium) al Parc del Garraf i valoració dels efectes de la millora d’hàbitat de l’any 2010 [PDF]. David Carrera Bonet     

              

Fauna   

12.45 h: Seguiment de poblacions d'artròpodes hipogeus en avencs del Parc del Garraf [PDF]. Sergi Gago Carrión

13.00 h: Resultats dels seguiments de les poblacions d'amfibis. Programa SARE [PDF]. Albert Montori Faura   

13.15 h: Distribució i evolució de les granotes verdes europees (gènere Pelophylax) a Catalunya. Carolina Molina Duran 

13.30 h: Seguiment demogràfic d'una població de tortuga mediterrània (Testudo hermanni) al Parc del Garraf [PDF]. Joaquim Soler  

13.45 h: Estudi de identificació de depredadors de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) a partir de lesions traumàtiques en la closca [PDF]. Albert Martinez-Silvestre

14.00 h: Tendències i indicadors dels ocells comuns al Parc d'Olèrdola: l’efecte del foc [PDF]. Vittorio Pedrocchi Rius    

 

Sala 2

Geologia             

11.30 h: Prospeccions paleontològiques al nord-est del massís del Garraf [PDF]. Joan Madurell Malapeira

11.45 h: Presència de CO al subsòl del massís del Garraf [PDF]. Ignasi de Yzaguirre i Maura

12.00 h: Una mala praxis bioespeleològica en cavitats del massís del Garraf [PDF]. Floren Fadrique

12.15 h: El vessant submergit del massís de Garraf: arqueologia i geologia [PDF]. Pere Izquierdo i Tugas

 

Patrimoni històric i cultural        

12.30 h: Els Mapes de Patrimoni Cultural. Una eina per al coneixement i gestió del Patrimoni Local [PDF]. M. del Agua Cortés Elía

12.45 h: Intervenció a l’església medieval de Santa Maria d’Olèrdola. Patrimoni, arqueologia i gestió forestal [ppsx]. Núria Molist Capella

13.00 h: Captació d’aigües al Garraf oriental als segles XVIII i XIX [PDF]. Josep Campmany Guillot

13.15 h: La façana marítima del massís de Garraf en època medieval i moderna: cales, penya-segats, camins, vianants, ramats, corsaris i bandolers [PDF]. Magí Miret Mestre

13.30 h: Les senyes marineres de la costa: navegació a la vista de les “Costes del Garraf” [PDF]Josep Antoni Herrera i Sancho

13.45 h: Recerca i recuperació de camins tradicionals del Garraf [PDF]. Xavier Parellada Viladoms

14.00 h: El paisatge del Garraf i les seves transformacions a través de l'obra pictòrica dels artistes del segle XX [PDF]. Isidre Roset Juan

 

De 14.15 a 16.30 h: PAUSA - DINAR

 

Fauna

16.30 h: Ornitofauna a la zona de connexió dels parcs del Garraf i Foix. Xavier Bayer i Gonzàlez

16.45 h: Revisió i actualització dels territoris de còlit negre (Oenanthe leucura) al Parc del Garraf [PDF]. Vittorio Pedrocchi Rius

17.00 h: Propostes de gestió per a la recuperació del còlit negre [PDF]. Xavier Parellada Viladoms

17.15 h: Resultats preliminars de l'estació d'anellament de la Vall de Joan [PDF]. Rafael González de Lucas

17.30 h: Anàlisi preliminar del valor de conservació i riquesa de l'avifauna a l'abocador de la Vall de Joan (Gavà, Barcelona) [PDF]. Javier Quesada

17.45 h: Contribucions al coneixement avifaunístic del Parc del Garraf. Un nou punt calent de diversitat: l’antic abocador de la Vall de Joan [PDF]. Rafael González de Lucas

18.00 h: La migració de rapinyaires al Parc del Garraf (2012-2018) [PDF]. Josep Calaf

18.15 h: Seguiment dels quiròpters als Parcs del Garraf i d’Olèrdola [PDF]. Jordi Serra-Cobo

 

Ús públic

18.30 h: Espais Naturals amb Denominació d’Origen: l’espigall del Garraf com a producte de qualitat i singular d’un territori [PDF]. Aurora Rull Ferré

18.45 h: Enoturisme i interpretació del paisatge com a recurs turístic diferencial [PDF]. Lluís Rius Font

 

 

Inscripcions

La jornada és gratuïta. Per raons organitzatives, les persones interessades en assistir-hi, ja sigui com a oients o com a ponents, hauran de formalitzar la inscripció corresponent.

  • Formulari d'inscripció per a ponents i comunicacions tancat
  • Formulari d'inscripció per a oients tancat

 

Secretaria de la trobada

Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.

Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona

Carrer del Comte d'Urgell, 187, 3r. 08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 843

jornadesparcs@diba.cat

Per a consultes relacionades amb la cessió de drets d'autor:

oad.prop.intel@diba.cat

 

 

Com arribar-hi

Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes – CIRMAC

Masia d’en Cabanyes

Camí Ral, s/n 08800 Vilanova i la Geltrú


Categories: Garraf, Olèrdola, Jornades tècniques, Educació ambiental, Biodiversitat, Educació ambiental,

compartir