Geografia física


Un paisatge exuberant

L’Espai Natural és un pont entre el Mediterrani i els Pirineus que integra elements paisatgístics variats, sempre exuberants, que van des dels alzinars fins a les fagedes. Els contraforts de les Guilleries davallen cap a la riera Major i la vall de Sau, tancada pels cingles majestuosos de Tavertet.

A ponent trobem el sector més humanitzat i agrícola, en contacte amb la plana de Vic, que inclou l’indret de Savassona.

Ricard Badia

 

Roques de colors

Els cingles que envolten el pantà de Sau constitueixen el paisatge més espectacular de l’Espai Natural. Els materials que els formen es van sedimentar, successivament, ara fa uns seixanta-cinc milions d’anys, durant el període eocènic, i és per això que podem veure bandes de roca de colors diferents. Hi trobem margues, conglomerats i calcàries, sovint amb una abundant presència de fòssils. Les cingleres de Tavertet i Romegats són potser les més conegudes de l’Espai Natural. Per la seva banda, a la zona de Savassona són més característics els blocs de pedra.

XPN. Diputació de Barcelona

 

El Ter i la riera Major

Els meandres del Ter i les aigües de la riera Major creen una gran xarxa territorial, amb ambients ecològics de ribera d’una gran riquesa biològica. És el llegat d’un riu mil·lenari: el Taceram ibèric, l’Alba romà, el nostre Ter.

XPN. Diputació de Barcelona

 

Les inversions tèrmiques

Les inversions tèrmiques són habituals a l’Espai Natural. Hi ha una inversió tèrmica quan la temperatura arran de terra és més baixa que dalt de la muntanya, i l’aire fred, més dens, no pot ascendir i queda retingut a les valls. Aquesta situació meteorològica fa que es generin boires i mars de núvols, que amb la seva càrrega d’humitat tenen una influència positiva en la vegetació.

XPN. Diputació de Barcelona