caes

Parc de la Serralada de Marina

Navegació

Marina

Escola de Natura Angeleta Ferrer (equipament municipal)

L'Escola de Natura Angeleta Ferrer és un equipament de l'Ajuntament de Badalona. L'escola està ubicada a la masia de Can Miravitges, a la vall de Pomar, zona de gran importància natural caracteritzada pel seu clima humit i molt propera a la serralada de Marina.
Can Miravitges forma part del patrimoni històric de la ciutat. És una masia senyorial del segle XVIII tot i que les primeres notícies documentals de la seva existència daten del segle XV.
L'escola va entrar en funcionament l'any 1979. Pretén, amb el conjunt dels seus programes, ser un recurs pedagògic i de sensibilització cap al medi natural i l'educació ambiental.

 

Per tal de millorar l'accessibilitat a les activitats educatives dels alumnes amb discapacitats, aquest equipament s'ha dotat del material inclusiu per a persones amb disminució visual. Els alumnes disposaran d'un mapa de situació i de fitxes de flora i fauna del Parc en braille, amb recursos que inclouen sons i aromes. També disposa de barres direccionals per realitzar rutes per discapacitats visuals acompanyats.

Per a alumnes amb mobilitat reduïda en cadira de rodes, s'ofereix un servei de préstec gratuït de terceres rodes que facilita el desplaçament per pistes al medi natural. El servei s'ha de sol·licitar anticipadament a l'equipament.

 

Instal·lacions

Per realitzar totes aquestes activitats l'escola disposa dels espais següents:

 • 2 aules de treball
 • Aula-cuina
 • Lavabos
 • Laboratori
 • Biblioteca
 • Jardí de plantes aromàtiques
 • Espai d'esbarjo
 • Sala dels rusc d'abelles
 • Jardí de papallones
 • Horts escolars
 • Hort ecològic de l'escola de natura
 • Bassa
 • Umbracle.

 

Altres serveis

 • Estades de pràctiques per a estudiants
 • Exposicions
 • Campanyes ambientals
 • Sortides per conèixer l'entorn natural de la Serralada de Marina
 • Cursos relacionats amb el medi


Equip gestor

Ajuntament de Badalona


  Serveis de l’equipament

 • Activitats pedagògiques i d’educació ambiental  Activitats pedagògiques i d’educació ambiental
 • Aparcament privat  Aparcament privat
 • Audiovisual  Audiovisual
 • Element del patrimoni historicocultural  Element del patrimoni historicocultural
 • Element del patrimoni natural  Element del patrimoni natural
 • Informació personalitzada  Informació personalitzada
 • Itinerari autoguiat  Itinerari autoguiat
 • Itinerari senyalitzat  Itinerari senyalitzat
 • Museu / Interpretació del patrimoni  Museu / Interpretació del patrimoni
 • Préstec de material adaptat  Préstec de material adaptat
 • Transport públic  Transport públic

Adreça postal:
Can Miravitges
Pomar de Dalt, 16
08915 Badalona
Tel. 933 950 105
A/e: escoladenatura@badalona.cat
Web: https://www.badalona.cat/ca/serveis-ajuntament/mediambient-i-sostenibilitat/edudacio-ambiental/escola-de-natura