CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navegació

Àrees d'esplai


AVÍS INFORMATIU: Covid19: les àrees d'esplai i de lleure estan tancades al públic excepte per a les activitats docents i de lleure infantil i juvenil amb permís

  • Àrea d'esplai del bosquet de les Escoles
  • Àrea d'esplai de les Oliveres
  • Àrea d'esplai de la font del Tort
  • Àrea d'esplai de la font de l'Alzina
  • Àrea d'esplai de la font de l'Alba