Montseny

Fundació Catalana de l'Esplai/Associació Catalana Cases de Colònies

Gestiona en règim de concessió administrativa l'Escola de Natura La Traüna, antiga masia agrícola, adquirida per la Diputació de Barcelona. Organitza estades adreçades a grups escolars per tal que aquests s'iniciïn en el coneixement del medi amb programes pedagògics adequats a cada nivell curricular. A més de les activitats d'escola de natura, s'hi fan estades i cursos de cap de setmana per a grups organitzats.

Escola de Natura La Traüna
08470 Fogars de Montclús
Tel. 938 473 059
Fax 933 777 344
A/e: p.montseny.trauna@diba.es
Adreça postal:
Riu Anoia, 42-54
08820 el Prat de Llobregat
Tel. 934 747 474
Fax. 933 777 344
A/e: accc@fundesplai.org
Web: http://fundesplai.org/ca/